Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních služeb

V domově poskytují: kvalitní a klidné bydlení, celodenní stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost, aktivizační činnost, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Poskytovatel: Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních služeb
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Dolní Cetno 28
Dolní Cetno
29430
Kraj: Středočeský
Kontakt: sociální pracovnice Zuzana Nápravníková , 420 326 356 216
E-mail: Z_po-.e6LTFob.5eT-MjEK4uJ7N-
WWW: www.dolnicetno.cz
Platby: úhrada za poskytované služby se skládá z úhrady za bydlení a úhrady za stravování
Kapacita služby: 48
Datum aktualizace: