Workshop 5

RECETAS - Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces
Alžběta Bártová, Vladimíra Dostálová

 

Témata duševního zdraví a pohody, sociální izolace a pociťování osamělosti jsou velmi aktuální, a to zejména v souvislosti s pandemií covid-19 a s tím souvisejícími restriktivními opatřeními, jako jsou omezování sociálních kontaktů a izolace. Výzkumy ukázaly, že sociálně organizované venkovní aktivity mohou zlepšit zdravotní stav, duševní pohodu a snížit osamělost.

Projekt RECETAS je založen na důkazu pozitivního vlivu venkovních aktivit na zdraví lidí. Snahou projektu je prozkoumat roli sociálního propojení v souvislosti s venkovními aktivitami, konkrétně aktivitami dostupnými v městském prostředí. V rámci projektu budou použity randomizované kontrolované studie a další epidemiologické, antropologické a zdravotně ekonomické metody ke zkoumání sociálně a kulturně inovativních principů pro doporučování sociálně organizovaných venkovních aktivit.

Výstupy z projektu RECETAS významně přispějí k rostoucímu množství důkazů o potenciálu intervencí využívajících přírodu, venkovní městské prostředí či venkovní aktivity pro podporu zdraví a duševní pohody.

RECETAS je projekt financovaný z prostředků EU, HORIZON 2020, č. 945095.