Workshop 1

Já tobě, ty mně, my sobě
Dana Hradcová

 

Jaký byl život pro pečující ve službách pro lidi s demencí v dobách pandemie? Co spolu s lidmi, o něž pečují, prožívali? Jak se vzájemně ne/podporovali? Kdo a co jim ne/pomáhalo?

Co si odnášíme z časů, kdy mnohem hlasitěji než jindy zaznívalo, že je třeba chránit zranitelné. A jak se zranitelností vlastní i těch druhých žít a zacházet co nejlépe.

Workshop (nejen) pro kolegyně a kolegy z kontaktních míst ČALS, na němž bychom rádi přišli na to, jak o sebe lépe pečovat v horších i lepších časech.

Společným přemýšlením a hledáním odpovědí bude provázet Dana Hradcová.