Workshop 2

Inovativní a původní české kognitivní testy ALBA a POBAV 
Aleš Bartoš

 

Praktické školení bude navazovat na přednášku o inovativních a původních českých testech Amnesia Light and Brief Assessment (se zkratkou z počátečních písmen ALBA) a POjmenování OBrázků A jejich Vybavení (se zkratkou opět z počátečních písmen POBAV). Praktikum bude zaměřeno na samostatné a správné zvládnutí administrace a vyhodnocení testů ALBA a POBAV k časné diagnostice kognitivních poruch v běžné praxi. Účastníci se mohou těšit na kvízy, ukázková a kvízová videa s pacienty přímo z běžné klinické praxe na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Testy a další materiály je možné získat od autora prof. Bartoše na jeho emailové adrese. Další informace jsou na www.abadeco.cz.

Dovolujeme si upozornit, že tento workshop začíná v 8:45 a končí už v 11:00. (Káva bude připravena po jeho ukončení.)