Workshop 4

Přednosti a síla krizové intervence pro pozitivní praxi s pečující rodinou (on-line workshop)

Eva Jarolímová, Klára Gramppová

 

Krizová intervence představuje realizovaný intervenční model v současné české i evropské praxi sociální a psychologické práce. Demence je progresivní onemocnění a postihuje několik milionů starších lidí na celém světě. Břemeno péče o blízké s demencí je značné a pečovatelé čelí ve svých pečovatelských rolích nejrůznějším výzvám, jsou vystaveni stresu, úzkosti a depresi. I když existuje rozsáhlá literatura o zátěži pečovatelů, je užitečné zachytit to, jak pečovatelé získávají potřebnou podporu a duševní rovnováhu; jak předcházet tomu, aby se v bezprecedentních dobách jako je koronavirová krize (2019-2021) nestali jejími skrytými oběťmi.  Krize jako taková nepředstavuje jen ohrožení, ale znamená také výzvu, příležitost či šanci, má úzký vztah k k adaptaci člověka a může jej něčemu naučit.

Cílem tohoto příspěvku je výměna vzájemných zkušeností a nově nabytých postupů v práci s pečující rodinou. Ve workshopu zazní nahrávky z distanční formy práce (telefonická krizová intervence) s pečujícími v krizových situacích a budou využívány kazuistiky zpracované na základě zápisů z hovorů na linku krizové pomoci. V kazuistikách se zaměříme na sledování navázání kontaktu a práci s emocemi s pečujícím klientem v krizové situaci.