Databáze služeb

Název AGE Centrum denní psychiatrický stacionář
Poskytovatel: AGE Centrum
Adresa Na Šibeníku 914/1
Olomouc
77900
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 774 501 796
Popis služeb denní stacionář s psychoterapeutickou péčí
Datum aktualizace 14. listopad 2022
Název ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., služby pro seniory a občany se zdravotním postižením
Poskytovatel: ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., služby pro seniory a občany se zdravotním postižením
Adresa Svatopluka Čecha 441
Čáslav
28601
Kraj Středočeský
Kontakt 420 327 312 678
Popis služeb Rozsah poskytovaných služeb - pobyt v denním centru včetně dovozu do zařízení (po - pá   7.00 - 15.30 hod - dle potřeby do 18.00 hod), pečovatelská služba v domácnosti (úklid, dovážka obědů, nákupů, dohled, doprovod, úkony osobní hygieny apod.) (7.00 hod -  dle aktuální potřeby i ve dnech pracovního klidu), služby ve střediscích osobní hygieny (dovoz do zařízení, koupel, pedikúra, kadeřnické a holičské úkony, masáže, praní a žehlení prádla)
Datum aktualizace
Název Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci
Poskytovatel: Oblastní charita Havlíčkův Brod
Adresa Školní 730
Humpolec
396 01
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt 565 532 853, 777 736 069
Popis služeb Denní centrum pro seniory z Humpolce. Bezbariérový přístup. Klienty s demencí přijímají pouze v počátečních stadiích. Každou středu se konají kavárničky.
Platby 70,- Kč/půl dne; 100,- Kč/celý den, 50,-Kč oběd +dovoz, 4,-Kč za 1Km svoz a odvoz ze zařízení,
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název Buona Strada
Poskytovatel: Buona Strada
Adresa Venušina 544/6
Liberec 1
46001
Kraj Liberecký
Kontakt 420 773 841 813
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název Centrum denních služeb
Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Klatovy
Adresa Podhůrecká 815/3
Klatovy
339 01
Kraj Plzeňský
Kontakt 420 373 711 803
Popis služeb Dení stacionář otevřen po-pá od 7:00 do 16:00 možnost se domluvit i do 17:00.
Platby dle vyhlášky
Datum aktualizace 19. březen 2018
Název Centrum denních služeb "Domovinka" Oáza
Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb OÁZA
Adresa T. G.Masaryka 1424
Nové Město nad Metují
54901
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 491 470 476
Popis služeb Nejčastěji nás navštěvují klienti z Nového Města nad Metují a okolí.
Datum aktualizace 25. březen 2020
Název Centrum denních služeb - Rakovník
Poskytovatel: Pečovatelská služba Rakovník
Adresa Wintrovo nám. 1903
Rakovník II
269 01
Kraj Středočeský
Kontakt 420 313 516 777
Platby dle vyhlášky
Datum aktualizace 15. leden 2020
Název Centrum denních služeb - Světlanka
Poskytovatel: Charita Svitavy
Adresa Jungmanova 6
Svitavy
568 02
Kraj Pardubický
Kontakt 731 646 945
Popis služeb Centrum denních služeb pro seniory (dříve Domovinka) s kapacitou 10 míst. Komplexní péče o seniory v době zaměstnání pečujících rodinných příslušníků. Služby: doprava uživatelů, pomoc při přepravě, stravování, pomoc při úkonech osobní hygieny, aktivizační programy.
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název Centrum denních služeb Brno
Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Brně
Adresa Hrnčířská 27
Brno
60200
Kraj Jihomoravský
Kontakt Hana Prchalová 420 541 248 401
Popis služeb Posláním centra denních služeb je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma. Centrum denních služeb Diakonie ČCE – střediska v Brně je ambulantní sociální služba, poskytována na ul. Hrnčířská č.27. Program centra je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne. Aktivity jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností klientů v mezích jejich možností a zdravotního stavu. Služba je poskytována v pracovní dny v době od 7.00 do 16.30 hodin.
Datum aktualizace 20. leden 2017
Název Centrum denních služeb Mariánské Lázně o.p.s.
Poskytovatel: Centrum denních služeb Mariánské Lázně o.p.s.
Adresa Skalníkova 519
Mariánské Lázně
35301
Kraj Karlovarský
Kontakt +420354602790, +420354603169, +42035460603171
Datum aktualizace 22. únor 2019
Název Centrum denních služeb Nový Bydžov
Poskytovatel: DUHA o.p.s.
Adresa Julia Fučíka 873
Nový Bydžov
50401
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 495 491 180
Popis služeb Poskytujeme pečovatelskou službu na území města Nový Bydžov a v obcích Vinary, Starý Bydžov, Skřivany, Sloupno, Měník, Humburky, Nepolisy, Zadražany, Zachrašťany, Lužen n/C, Nová Skřeněř, Stará Skřeněř, Humburky, Prasek, Měník, Barchov.
Datum aktualizace 25. březen 2020
Název Centrum denních služeb pro seniory
Poskytovatel: Charita Uherské Hradiště
Adresa Moravní nábřeží 81
Uherské Hradiště – Rybárny
686 01
Kraj Zlínský
Kontakt 420 725 520 983
Datum aktualizace 23. duben 2019
Název Centrum denních služeb Slavkov u Brna
Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Adresa Polní 1444
Slavkov u Brna
684 01
Kraj Jihomoravský
Kontakt Mgr. Lucie Růžičková 420 734 435 125
Popis služeb Centrum denních služeb ve Slavkově u Brna nabízí podporu a pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením od 27 let, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení nemohou zůstávat sami doma a jsou odkázaní na pomoc jiné osoby nebo instituce. Služba nabízí pobyt v příjemném prostředí, kde se uživatelé setkávají se svými vrstevníky. Kromě zajištění potřebné péče během dne jsou jim nabízeny činnosti zaměřené na zachování pohybových schopností, motorických dovedností či trénování paměti, uživatelé mají možnost zajít si na procházku, k lékaři nebo na jednorázový nákup. Služba je poskytována v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hod.. Zajišťujeme také dopravu svozovým autem do Centra a zpět uživatelům, kteří nemají možnost samostatné dopravy.
Datum aktualizace 28. březen 2019
Název Centrum pro seniory Kolín
Poskytovatel: ALZHEIMERPROJEKT s.r.o.
Adresa Rimavské Soboty 923
Kolín
280  0
Kraj Středočeský
Kontakt 420 777 334 419
Popis služeb denní stacionář a odlehčovací pobytová služba pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, více na http://www.clementas.cz/
Datum aktualizace 31. říjen 2018
Název Centrum Seňorina - denní stacionář
Poskytovatel: Centrum Seňorina
Adresa Na Poříčí 36
Praha 1
11000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Bc. Aneta Kracíková, sociální pracovnice 420 604 708 111
Popis služeb Centrum Seňorina –  denní stacionář je registrovaná ambulantní sociální služba pro klienty s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Nabízí denní podporu klientům a odlehčení jejich rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli o svého nemocného blízkého pečovat a umožnit mu zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
Program stacionáře se zaměřuje na podporu a osobní rozvoj klientů dle individuálního plánu, který respektuje potřeby a zájem uživatele služby. Cílem je udržet soběstačnost klienta tak, aby mohl vést co nejdéle uspokojivý život v domácím prostředí. Uplatňujeme princip Montessori: „Pomoz mi, abych to zvládl sám“.
Program zahrnuje sociální kontakt s vrstevníky, aktivizační program včetně tréninku kognitivních funkcí mozku a kondičního cvičení, standardní podporu při oblékání, stravování a běžných hygienických úkonech zajištěnou kvalifikovanými pracovníky.
Ve stacionáři je zajištěno zdravé a chutné stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina) dle programu Bon Apetit, které respektuje dietní režim klientů.
Provoz centra je ve všední dny od 8 do 18 hodin, a po dohodě lze smluvenou dobu užívání služby prodloužit oběma směry.
Návaznými službami stacionáře jsou odlehčovací služby pobytové a terénní, dále speciální osvědčené terapie. Spolupracujeme s lékaři, terapeuty a výzkumnými pracovišti, zprostředkováváme konzultace, i přednášky pro rodinné pečující.
Platby Cena je stanovena dle zákona o sociálních službách, dle náročnosti dopomoci s obsluhou 110-130 Kč/hod.
Datum aktualizace 19. červenec 2017
Název Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Poskytovatel: Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Adresa Souběžná 1746
Hradec Králové
50012
Kraj Královéhradecký
Kontakt Denní stacionář: 420 495 272 242
Popis služeb Pečovatelská služba, středisko osobní hygieny, prádelna, půjčování kompenzačních pomůcek aktivizační programy v rámci klubové činnosti. Denní stacionář - Domovinka: tato pomoc směřuje nejen k péči o seniora, ale pomáhá i pečující rodině, která v době svého zaměstnání se o své blízké nemůže postarat. Naše domovinka nabízí vlídné domácí prostředí a mnoho dalších služeb, které senior může a nemusí využívat. Co je ale nejdůležitější, senior u nás najde společenství se svými vrstevníky, se kterými si popovídá a s našimi pečovatelkami, které s nimi tráví celý den. Necítí se tedy osamělý, může se podílet na různých aktivizačních programech. Pečující rodina může tak v naprostém klidu plnit povinnosti ve svém zaměstnání. Poskytujeme sociální poradenství, podporu neformálních pečujících  osvětovou činnost a měření paměti    při péči o osoby s Alzheimerovou chorobou.Denní pobyt - 7:00- 15.00 (17:00 hod.)
Datum aktualizace 19. listopad 2018
Název Charita Opava, Denní stacionář pro seniory
Poskytovatel: Charita Opava
Adresa Masarykova 39
Opava
746 01
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Jana Řehulková 420 553 710 915
Popis služeb Denní stacionář pro seniory funguje v pracovní dny v  době od 7.00 do 15.00 hod. Kapacita zařízení je maximálně 15 osob na 1 den. Cílovou skupinou jsou senioři, osoby s různými formami demence, osoby se zdravotním postižením, které vyžaduje pomoc druhé osoby a jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a rodinní pečovatelé, kterým poskytujeme respitní péči. Poslaním denního stacionáře je poskytnout těmto osobám profesionální sociální službu, pomoci jim zachovat pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, podporovat jejich soběstačnost. Důležitou službou je skupinový aktivizační program, do kterého jsou zařazeny např. tyto aktivity: trénování paměti, canisterapie, pracovní terapie, muzikoterapie, společenské akce, společenské hry, mezigenerační setkávání, taneční terapie, kondiční cvičení, vycházky po blízkém okolí.
Datum aktualizace 25. duben 2019
Název Charita Zábřeh - domovinka
Poskytovatel: Charita Zábřeh
Adresa Leštinská 907/16
Zábřeh
789 01
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 583 414 622
Popis služeb Charitní Domovinka - centrum denních služeb pro seniory a osoby trpící onemocněním demence (demence u Parkinsonovy choroby, Alzheimerova choroba, vaskulární demence, demence při roztroušené skleróze, Pickova choroba, demence způsobená užíváním alkoholu pouze v případě, že osoba již abstinuje) od 50 let; denní pobyt v době 7 - 15 hodin včetně zajištění dopravy a dalších navazujících služeb.
Sociální poradenství - bezplatné poskytování informací o dávkách SSP, dostupné nabídce služeb; sociálně právní, pracovní, rodinné, bytové poradenství; pomoc v orientaci v právním prostředí ČR.
Platby individuálně, dle odebírané služby a platných ceníků
Datum aktualizace 1. duben 2020
Název Charitní ambulantní odlehčovací služby Červánky v Mikulovicích
Poskytovatel: Oblastní charita Pardubice
Adresa Devotyho 1
Mikulovice
530 02
Kraj Pardubický
Kontakt 777 736 015
Popis služeb Péče o seniory se sníženou soběstačností a o klienty s demencí, kteří potřebují dohled. Pomoc rodinám, které dlouhodě pečují o svého blízkého a potřebují odlehčit v péči z důvodu zaměstnání, odpočinku apod. Provoz 7.00 - 18.00 hod.Doprava klientů vlastním mikrobusem.
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název Charitní centrum pro seniory
Poskytovatel: Charita Český Těšín
Adresa Jablunkovská 84
Český Těšín
737 01
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 603 510 709
Popis služeb Domovinka pro seniory je zařízení s denním provozem. Je určeno pro staré a zdravotně postižené občany, kteří nemohou žít pro svůj věk nebo zdravotní postižení zcela samostatně, i když rodina je schopna se o ně část dne starat v jejich domácím prostředí. Od ledna 2000  jsou služby seniorům dále rozšířeny o Charitní prádelnu a  Jídelnu pro seniory s kuchyní .
Datum aktualizace 25. březen 2019
Název Charitní domovinka - denní stacionář pro seniory
Poskytovatel: Charitní domovinka - denní stacionář pro seniory
Adresa Školní 798
Chvalčov
76872
Kraj Zlínský
Kontakt Horňáková Ingrid 420 777 763 780
Popis služeb Jsme zařízení se zaměřením na seniory, kteří jsou doma, málo pohybliví, osamělí a potřebují dohled. Chceme také pomoci rodinám, které nechtějí své blízké umístit v domovech důchodců a přitom nechtějí opustit své zaměstnání. Samozřejmostí je doprava klienta do domovinky a zpět osobním autem, podávání stravy dle přání /úprava jídla mletím, krájením, mixováním/, dohled nad dodržováním pitného režimu, provádění všech pečovatelských a ošetřovatelských úkonů. Během dne  je nabízen program od drobných ručních prací, přes předčítání  knih, časopisů, denního tisku, zpívání až po rehabilitační cvičení, nácvik sebeobsluhy a pobytu na čerstvém vzduchu za každého počasí je pro mnohé klienty jedinou možnou vycházkou. Do našeho zařízení dochází pravidelně kněz, na přání zajistíme kadeřnici, pedikérku, návštěvu lékaře.
Platby služby + doprava, cca 100,- Kč/den
Datum aktualizace
Název Charitní dům sv. Alžběty - denní centrum pro seniory
Poskytovatel: Charita Ostrava
Adresa Zdeňka Chalabaly 3041/2
Ostrava - Bělský Les
700 30
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 596 768 657
Popis služeb Denní centrum pro seniory je určeno občanům, kteří nemohou trávit samostatně čas doma, nicméně jsou mobilní nebo částečně imobilní a alespoň částečně soběstační. Péče je tedy zajišťována v době, kdy jsou rodinní pečovatelé v zaměstnání a nemohou péči zajistit sami.
Datum aktualizace 25. březen 2019
Název CSZS Poděbrady - denní stacionáře
Poskytovatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady
Adresa nám. T.G.Masaryka 1130
Poděbrady
29001
Kraj Středočeský
Kontakt 420 325 626 352
Popis služeb Denní stacionář Poděbrady, DS Poděbrady - Kluk, DS Nymburk, DS Sány, DS Milovice, DS Lysá nad Labem
blíže na https://www.centrum-podebrady.info/index.php?id=36
Datum aktualizace 15. leden 2020
Název Denní centrum pro dospělé Matýsek
Poskytovatel: PONTIS Šumperk o.p.s.
Adresa Gen. Svobody 2800/68
Šumperk
787 01
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 608 733 247
Popis služeb Cílová skupina: Denní centrum pro dospělé Matýsek je určen seniorům a dospělým občanům se zdravotním postižením, kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo nechtějí být sami doma. Jsou to občané žijící ve společných domácnostech se svými rodinami, jež o ně nemohou celodenně pečovat tak, jak by bylo nezbytné.
Popis služeb: Denní centrum pro dospělé Matýsek umožňuje seniorům trávit čas v kolektivu svých vrstevníků, podporuje jejich soběstačnost a napomáhá k udržení a rozvíjení jejich schopností a dovedností, s důrazem na individualitu, důstojnost, autonomii a dodržování lidských práv a svobod. Denní centrum napomáhá rodinám v jejich péči o své rodinné příslušníky a prodlužuje život seniorů v jejich přirozeném rodinném prostředí.
.
Platby dle rozsahu služeb 150 - 350,- Kč/den
Datum aktualizace 27. březen 2018
Název Denní centrum pro seniory Jizera, z.s.
Poskytovatel: Denní centrum pro seniory Jizera, z.s.
Adresa Boleslavská 682
Bakov nad Jizerou
29401
Kraj Středočeský
Kontakt 420 725 787 577
Datum aktualizace 31. říjen 2018
Název Denní centrum služeb Karviná
Poskytovatel: Sociální služby Karviná
Adresa Sokolovská 1761
Karviná- Nové Město
73506
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 596 313 128
Datum aktualizace 27. březen 2020
Název Denní stacionář
Poskytovatel: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Adresa Reynkova 3879
Havlíčkův Brod
580 02
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt Ing. Bohuslava Havlíčková 420 569 433 757
Popis služeb Službu poskytujeme seniorům a osobám s lehčí formou demencí od pondělí do pátku od 6:30 do 17:00 hod. Služba zahrnuje: dopravu do zařízení, stravování úměrné době pobytu, služby péče, pomoc při osobní hygieně, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, aktivizační činnosti a další.
Platby Klient hradí ambulantní pobyt včetně péče, dopravu do zařízení a stravné
Datum aktualizace 17. leden 2018
Název Denní stacionář
Poskytovatel: Pečovatelská služba Mladá Boleslav
Adresa Na Radouči 1081
Mladá Boleslav
29301
Kraj Středočeský
Kontakt Jana Hálová, DiS 420 326 735 245
Datum aktualizace 7. březen 2018
Název Denní stacionář - Ledax Vysoké Mýto
Poskytovatel: Ledax o.p.s.
Adresa Vila Marie, Komenského 199
Vysoké Mýto
566 01
Kraj Pardubický
Kontakt 724 009 603
Popis služeb Denní stacionář je určen pro osoby z Pardubického kraje od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název Denní stacionář Břeclav
Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Adresa Na Pěšině 2842/13
Břeclav 3
69003
Kraj Jihomoravský
Kontakt 519 373 087, 519 305 200
Datum aktualizace 23. květen 2018
Název Denní stacionář Bruntál
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.
Adresa Okružní 1779/16
Bruntál
79201
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 554 712 611
Datum aktualizace 25. březen 2019
Název Denní stacionář Diakonie ČCE
Poskytovatel: Diakonie ČCE Valašské Meziříčí
Adresa Vrbenská 803
Valašské Meziříčí
75701
Kraj Zlínský
Kontakt Petra Prná 420 571 619 433
Popis služeb Poskytujeme ambulantní služby formou denního pobytu v zařízení seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení (včetně demence), kteří potřebují pomoc druhé osoby.  Základní činnosti: celodenní individuální a aktivizační program (skupinové cvičení, pracovní terapie, trénink paměti, procházky, muzikoterapie, taneční terapie, reminiscenční terapie); podávání jídla a pití; dopomoc při převlékání a přemísťování; dopomoc při udržování osobní hygieny; sledování fyziologických funkcí; základní sociální poradenství.
Platby dle aktuálního ceníku na webových stránkách
Datum aktualizace
Název Denní stacionář Doksy
Poskytovatel: Sociální služby města Doksy
Adresa Panská 199
Doksy
47201
Kraj Liberecký
Kontakt 420 487 712 970
Datum aktualizace 13. červen 2018
Název Denní stacionář Domovinka
Poskytovatel: Oblastní charita Uherský Brod
Adresa Pod Valy 664
Uherský Brod
688 01
Kraj Zlínský
Kontakt Zdeňka Bartková 420 572 631 388
Popis služeb Služby poskytujeme v zařízení s denním režimem, nabízíme zajištění dopravy, hygieny, stravování, dále aktivizační služby jako nácvik soběstačnosti v denních činnostech, jednoduché výtvarné práce, společný tanec a cvičení s hudbou, jednoduché masáže, zpěv, trénování paměti a využívání staropaměti při vzpomínání, slavení zvyků během roku, oslavy svátků a narozenin, společná četba, procházky apod.
Datum aktualizace 8. leden 2020
Název Denní stacionář Domovinka
Poskytovatel: Domovinka
Adresa Úslavská 75
Plzeň
32300
Kraj Plzeňský
Kontakt 420 603 555 835
Popis služeb Služba je poskytována ve všední dny od 7.00 do 15.00 hodin.
Datum aktualizace 20. únor 2019
Název Denní stacionář Domovinka Jičín
Poskytovatel: Sociální služby města Jičína
Adresa Hofmanova 574
Jičín
50601
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 493 535 275
Popis služeb Cílovou skupinou jsou senioři a těžce zdravotně postižené osoby, občané města Jičína a spádových obcí Robousy a Popovice, kterým potřebnou pomoc v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují jejich rodinní příslušníci.
Datum aktualizace 11. duben 2018
Název Denní stacionář Havířov
Poskytovatel: Sociální služby města Havířov
Adresa Moskevská 1103/1F
Havířov
736 01
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 596 477 321
Popis služeb Zařízení se zaměřuje na práci s klienty s Alzheimerovým typem demence.
Datum aktualizace 27. březen 2020
Název Denní stacionář Ivančice
Poskytovatel: Penzion pro důchodce a pečovatelská služba Ivančice
Adresa Na Úvoze 1425/5
Ivančice
66491
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 546 123 402
Popis služeb https://ivancice.cz/ivancice/mesto/organizacni-slozky-obce/pecovatelska-sluzba/denni-stacionar/
Datum aktualizace 28. březen 2019
Název Denní stacionář Jantar
Poskytovatel: Sociální služby města Třince
Adresa Štefánikova 1173
Třinec
739 61
Kraj Moravskoslezský
Datum aktualizace 17. leden 2018
Název Denní stacionář Jeseník
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jeseník
Adresa Beskydská 1298
Jeseník
79001
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 584 411 391
Datum aktualizace 28. květen 2018
Název Denní stacionář Jihlava
Poskytovatel: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava
Adresa Žižkova 2075/106
Jihlava
58601
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt 420 565 599 440
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název Denní stacionář Jitřenka
Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Plzeň
Adresa Zábělská 5/43
Plzeň 4
312 00
Kraj Plzeňský
Kontakt 420 378 037 681
Popis služeb Cílovou skupinou DS jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od 7 let do 64 let, o děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od 7 let do 64 let s přidruženým lehkým tělesným nebo smyslovým postižením a seniory nad 60 let.
Datum aktualizace 20. únor 2019
Název Denní stacionář KRISTIÁN
Poskytovatel: Denní stacionář KRISTIÁN
Adresa Rebcova 557
Přeštice
33401
Kraj Plzeňský
Kontakt 420 739 396 339
Datum aktualizace 20. únor 2019
Název Denní stacionář Křižíkova
Poskytovatel: Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Adresa Křižíkova 167/50
Praha 8 – Karlín
186 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt okrsková sestra Eliška Fantová 420 224 815 878
Popis služeb Denní stacionář slouží k dennímu pobytu a aktivizaci seniorů s různou formou demence a občanů se zdravotním postižením. Přednostně z MČ Praha 8, v případě volné kapacity i občanů z ostatních MČ. Provozní doba od 7.00 do 18.00, dle možností i svoz klientů.
Platby 240-250,- Kč/den včetně 4 jídel, 290,- Kč/den včetně 4 jídel pro uživatele s bydlištěm mimo Prahu 8
Datum aktualizace 15. červenec 2020
Název Denní stacionář Krnov
Poskytovatel: Charita Krnov
Adresa Hlubčická 297/3
Krnov
79401
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 606 771 038
Datum aktualizace 25. březen 2019
Název Denní stacionář Kyjov
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Adresa Třída Palackého 67
Kyjov
69701
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 518 389 473
Datum aktualizace 28. březen 2019
Název Denní stacionář Litomyšl
Poskytovatel: Ruka pro život o.p.s
Adresa J. E. Purkyně 1126
Litomyšl
57001
Kraj Pardubický
Kontakt 461 312 412
Popis služeb denní stacionář pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením od 13 let včetně osob s poruchou autistického spektra, seniory a seniory se zdravotním postižením
Platby dle vyhlášky
Datum aktualizace 27. březen 2018
Název Denní stacionář Luhačovice
Poskytovatel: Charita Luhačovice
Adresa Hradisko 100
Luhačovice
76326
Kraj Zlínský
Kontakt Bc. Lenka Semelová (604 217 448), Bc. Iva Juráková (603 764 921) 420 577 132 363
Popis služeb Odvoz a dovoz seniorů, provoz  8-15 hod. Pečovatelská a zdravotní služba.
Datum aktualizace 23. duben 2019
Název Denní stacionář Meduňka
Poskytovatel: Denní stacionář Meduňka
Adresa Žižkova 159
Nový Bor
47301
Kraj Liberecký
Kontakt Šárka Hantychová koordinátorka Denního stacionáře Meduňka - tel.773119847 420 773 119 847
Popis služeb Posláním denního stacionáře v Novém Boru je poskytování ambulantní služby seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Uživatele podporujeme v udržení a rozvoji schopností v péči o vlastní osobu, v aktivním vyplnění volného času, podle jeho individuálních potřeb. Pomáháme mu předcházet společenské izolaci a samotě. Rodinám a pečujícím umožňujeme využít jejich volný čas k vlastnímu životu a uživateli setrvání v jeho domácím prostředí.
Platby Za služby se platí úhrada dle platného sazebníku.
Datum aktualizace
Název Denní stacionář města Štětí
Poskytovatel: Město Štětí
Adresa U Cementárny 452
Štětí
411 08
Kraj Ústecký
Kontakt 420 416 812 108
Datum aktualizace 20. březen 2020
Sbalit