Denní stacionář Jitřenka

Cílovou skupinou DS jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od 7 let do 64 let, o děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od 7 let do 64 let s přidruženým lehkým tělesným nebo smyslovým postižením a seniory nad 60 let.
Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Plzeň
Typ služby: denní stacionář
Adresa: Zábělská 5/43
Plzeň 4
312 00
Kraj: Plzeňský
Kontakt: 420 378 037 681
E-mail: _.pr5e7c-onkQOQh7srxO3k
WWW: muss.plzen.eu
Datum aktualizace: 20. únor 2019