Charita Zábřeh - domovinka

Charitní Domovinka - centrum denních služeb pro seniory a osoby trpící onemocněním demence (demence u Parkinsonovy choroby, Alzheimerova choroba, vaskulární demence, demence při roztroušené skleróze, Pickova choroba, demence způsobená užíváním alkoholu pouze v případě, že osoba již abstinuje) od 50 let; denní pobyt v době 7 - 15 hodin včetně zajištění dopravy a dalších navazujících služeb.
Sociální poradenství - bezplatné poskytování informací o dávkách SSP, dostupné nabídce služeb; sociálně právní, pracovní, rodinné, bytové poradenství; pomoc v orientaci v právním prostředí ČR.
Poskytovatel: Charita Zábřeh
Typ služby: denní stacionář
Adresa: Leštinská 907/16
Zábřeh
789 01
Kraj: Olomoucký
Kontakt: 420 583 414 622
E-mail: g8oBV64WH-nBZd5kT-M
WWW: www.zabreh.caritas.cz
Platby: individuálně, dle odebírané služby a platných ceníků
Kapacita služby: 10
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 1. duben 2020