Denní stacionář Litomyšl

denní stacionář pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením od 13 let včetně osob s poruchou autistického spektra, seniory a seniory se zdravotním postižením
Poskytovatel: Ruka pro život o.p.s
Typ služby: denní stacionář
Adresa: J. E. Purkyně 1126
Litomyšl
57001
Kraj: Pardubický
Kontakt: 461 312 412
E-mail: 7bGy3iidVX~B_95h~hMs.~j4Ys
WWW: www.rukaprozivot.cz
Platby: dle vyhlášky
Datum aktualizace: 27. březen 2018