Denní stacionář Diakonie ČCE

Poskytujeme ambulantní služby formou denního pobytu v zařízení seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení (včetně demence), kteří potřebují pomoc druhé osoby.  Základní činnosti: celodenní individuální a aktivizační program (skupinové cvičení, pracovní terapie, trénink paměti, procházky, muzikoterapie, taneční terapie, reminiscenční terapie); podávání jídla a pití; dopomoc při převlékání a přemísťování; dopomoc při udržování osobní hygieny; sledování fyziologických funkcí; základní sociální poradenství.
Poskytovatel: Diakonie ČCE Valašské Meziříčí
Typ služby: denní stacionář
Adresa: Vrbenská 803
Valašské Meziříčí
75701
Kraj: Zlínský
Kontakt: Petra Prná , 420 571 619 433
E-mail: _kAkQOQ-48xy479n85pJ
WWW: www.diakonievm.cz
Platby: dle aktuálního ceníku na webových stránkách
Kapacita služby: 10
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: