Denní stacionář Křižíkova

Denní stacionář slouží k dennímu pobytu a aktivizaci seniorů s různou formou demence a občanů se zdravotním postižením. Přednostně z MČ Praha 8, v případě volné kapacity i občanů z ostatních MČ. Provozní doba od 7.00 do 18.00, dle možností i svoz klientů.
Poskytovatel: Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Typ služby: denní stacionář
Adresa: Křižíkova 167/50
Praha 8 – Karlín
186 00
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: okrsková sestra Eliška Fantová , 420 224 815 878
E-mail: 4gsyQOQk-lCBR650T-M
WWW: sospraha8.cz
Platby: 240-250,- Kč/den včetně 4 jídel, 290,- Kč/den včetně 4 jídel pro uživatele s bydlištěm mimo Prahu 8
Kapacita služby: 15
Datum aktualizace: 15. červenec 2020