Denní centrum pro dospělé Matýsek

Cílová skupina: Denní centrum pro dospělé Matýsek je určen seniorům a dospělým občanům se zdravotním postižením, kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo nechtějí být sami doma. Jsou to občané žijící ve společných domácnostech se svými rodinami, jež o ně nemohou celodenně pečovat tak, jak by bylo nezbytné.
Popis služeb: Denní centrum pro dospělé Matýsek umožňuje seniorům trávit čas v kolektivu svých vrstevníků, podporuje jejich soběstačnost a napomáhá k udržení a rozvíjení jejich schopností a dovedností, s důrazem na individualitu, důstojnost, autonomii a dodržování lidských práv a svobod. Denní centrum napomáhá rodinám v jejich péči o své rodinné příslušníky a prodlužuje život seniorů v jejich přirozeném rodinném prostředí.
.
Poskytovatel: PONTIS Šumperk o.p.s.
Typ služby: denní stacionář
Adresa: Gen. Svobody 2800/68
Šumperk
787 01
Kraj: Olomoucký
Kontakt: 420 608 733 247
E-mail: _hADZc4WHiBx-7i4Ys
WWW: www.pontis.cz
Platby: dle rozsahu služeb 150 - 350,- Kč/den
Kapacita služby: 12 (volná: 2)
Datum aktualizace: 27. březen 2018