Databáze služeb

Název SENIOR centrum Blansko, p.o.
Poskytovatel: SENIOR centrum Blansko, p.o.
Adresa Pod Sanatorkou 2363/3
Blansko
67801
Kraj Jihomoravský
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název SENIOR centrum Blansko, p.o.
Poskytovatel: SENIOR centrum Blansko, p.o.
Adresa Pod Sanatorkou 2363/3
Blansko
67801
Kraj Jihomoravský
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Centrum denních služeb Brno
Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Brně
Adresa Hrnčířská 27
Brno
60200
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 731 460 553
Popis služeb Posláním centra denních služeb je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma. Centrum denních služeb Diakonie ČCE – střediska v Brně je ambulantní sociální služba, poskytována na ul. Hrnčířská č.27. Program centra je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne. Aktivity jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností klientů v mezích jejich možností a zdravotního stavu. Služba je poskytována v pracovní dny v době od 7.00 do 16.30 hodin.
Datum aktualizace 11. květen 2023
Název Pečovatelská služba
Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Brně
Adresa Hrnčířská 27
Brno
60200
Kraj Jihomoravský
Kontakt Mgr. Jana Gomolová 420 775 747 281
Popis služeb Terénní pečovatelská služba poskytovaná v domácnostech klientů, PO-PÁ 6:00 – 20:00 hod, zaměřená především na seniory a osoby s demencí.
Služby poskytované dle zákona o sociálních službách: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění, přípravě a podání jídla, nákupy, pochůzky, úklid, pomoc při zajištění chodu domácnosti, doprovod a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Platby Poskytované služby si hradí klient, je přitom možno využít příspěvku na péči.
Datum aktualizace 20. leden 2017
Název Diakonie ČCE - pečovatelská služba
Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Brně
Adresa Hrnčířská 27
Brno
60200
Kraj Jihomoravský
Kontakt Mgr. Jana Gomolová 420 775 747 281
Popis služeb Posláním pečovatelské služby Diakonie ČCE - střediska v Brně je napomoci svou činností k co nejdelšímu setrvání klienta v jeho přirozeném domácím prostředí.
Pečovatelská služba Diakonie ČCE – střediska v Brně je terénní sociální služba poskytovaná v domácnostech na území města Brna lidem, kteří mají sníženou schopnost zvládnout sami svoje základní životní potřeby. Především se při poskytování služby zaměřujeme na seniory se sníženou soběstačností a dospělé osoby se syndromem demence nebo poruchou paměti.
Datum aktualizace 11. květen 2023
Název Domov důchodců Bystřany
Poskytovatel: Domov důchodců Bystřany
Adresa Pražská 236
Bystřany
41761
Kraj Ústecký
Kontakt Žádosti o umístění lze vyzvednout přímo v DD Bystřany, na Obecním úřadě v Bystřanech nebo stáhnout z našich internetových stránek. Kontaktní osobou je sociální pracovnice zařízení. 420 417 536 062
Popis služeb Domov pro seniory Bystřany poskytuje sociální a zdravotní služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci či zdravotním stavu, jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém domácím prostředí ani využívat jiných typů služeb. Služba je individuálně plánovaná tak,aby byla co nejdéle zachována soběstačnost uživatele a vazba na blízké osoby a veřejné služby.
Datum aktualizace 20. leden 2017
Název Domov důchodců Bystřany
Poskytovatel: Domov důchodců Bystřany
Adresa Pražská 236
Bystřany
41761
Kraj Ústecký
Kontakt Žádosti o umístění lze vyzvednout přímo v DD Bystřany, na Obecním úřadě v Bystřanech nebo stáhnout z našich internetových stránek. Kontaktní osobou je sociální pracovnice zařízení. 420 417 536 062
Popis služeb Domov se zvláštním režimem při DD Bystřany poskytuje sociální a zdravotní služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku  a chronické duševní nemoci, jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém domácím prostředí ani využívat jiných typů sociálních služeb. Služba DZR je individuálně plánována tak, aby podporovala soběstačnost klientů a jejich vazbu na blízké osoby a veřejné služby. Poskytováním kvalifikovaných sociálních a zdravotních služeb chceme umožnit našim klientům prožívat plnohodnotné, důstojné a bezpečné stáří.
Datum aktualizace 20. leden 2017
Název Domov pro seniory Máj České Budějovice
Poskytovatel: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace
Adresa Větrná 731/13
České Budějovice
37005
Kraj Jihočeský
Kontakt Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Jana Mackovičová, Mgr. Monika Samcová, Mgr. Lenka Šafránková, Bc. Gabriela Binderová , 420 420 388 902 111
Datum aktualizace 8. září 2021
Název Domov pro seniory Máj, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace
Adresa Větrná 731/13
České Budějovice
37005
Kraj Jihočeský
Kontakt Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Jana Mackovičová, Mgr. Monika Samcová, Mgr. Lenka Šafránková, Bc. Gabriela Binderová 420 420 388 902 111
Datum aktualizace 8. září 2021
Název Domov pro seniory Máj, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace
Adresa Větrná 731/13
České Budějovice
37005
Kraj Jihočeský
Kontakt Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Jana Mackovičová, Mgr. Monika Samcová, Mgr. Lenka Šafránková, Bc. Gabriela Binderová 420 388 902 111
Popis služeb Domov důchodců pro obyvatele s trvalým bydlištěm v ČB, oddělení pro soběstačné klienty i pro klienty nesoběstačné (psychiatrická diagnosa) a ležící. Ergoterapie, rehabilitace na předpis lékaře. Žádosti podávejte na Magistrát ČB - pí Mgr. Jirovské tel.: 386 801 604. Paní Mgr. Jirovská žádost na požádání zašle, nebo je možné si ji na sociálním odboru Magistrátu města (u ní) vyzvednout. Spolu s lékařským vyjádřením (ne starším půl roku) a aktuálním důchodovým výměrem se jí vrací
zpět a ona ji postoupí ke schválení do komise. Po schválení je čekatel zařazen do pořadníku a musí vyčkávat, nežli se uvolní místo. Kapacita pro klienty s demencí je 40 míst.
Datum aktualizace 8. září 2021
Název Domov pro seniory Máj, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace
Adresa Větrná 731/13
České Budějovice
37005
Kraj Jihočeský
Kontakt Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Jana Mackovičová, Mgr. Monika Samcová, Mgr. Lenka Šafránková, Bc. Gabriela Binderová 420 388 902 111
Popis služeb Domov důchodců pro obyvatele s trvalým bydlištěm v ČB, oddělení pro soběstačné klienty i pro klienty nesoběstačné (psychiatrická diagnosa) a ležící. Ergoterapie, rehabilitace na předpis lékaře. Žádosti podávejte na Magistrát ČB - pí Mgr. Jirovské tel.: 386 801 604. Paní Mgr. Jirovská žádost na požádání zašle, nebo je možné si ji na sociálním odboru Magistrátu města (u ní) vyzvednout. Spolu s lékařským vyjádřením (ne starším půl roku) a aktuálním důchodovým výměrem se jí vrací zpět a ona ji postoupí ke schválení do komise. Po schválení je čekatel zařazen do pořadníku a musí vyčkávat, nežli se uvolní místo. Kapacita pro klienty s demencí je 40 míst.
Datum aktualizace 8. září 2021
Název Domov Diakonie
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem
Adresa Benešovo nábřeží 1067
Dvůr Králové nad Labem
54401
Kraj Královéhradecký
Kontakt Hojný Zdeněk, Lenka Stádníková mob. 739 244 728 420 499 621 094
Popis služeb Služba zahrnuje ubytování, stravování a poskytování nezbytné celodenní pomoci. Služba je určena pro seniory ze Dvora Králové a z obcí v územní spádové oblasti města a je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Platby viz webové stránky Domova
Datum aktualizace 25. květen 2018
Název Pečovatelská služba - Diakonie CČE
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem
Adresa Nábřeží Benešovo 1067
Dvůr Králové nad Labem
544 01
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 499 621 094
Datum aktualizace 25. květen 2018
Název Diakonie ČCE – denní stacionář
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem
Adresa Benešovo nábřeží 1067
Dvůr Králové nad Labem
54401
Kraj Královéhradecký
Kontakt Zdeněk Hojný, Lenka Stádníková mob. 739 244 728 420 499 621 094
Popis služeb Služby v denním centru/denním stacionáři jsou určeny seniorům, kteří nemohou vlivem špatného zdravotního stavu zůstávat v domácím prostředí sami. Služba je vhodným doplňkem rodinné péče. Denní centrum je v provozu každý všední den od 7 do 15:30 hodin. Součástí služby je poskytnutí stravy, zajištění hygieny a podpora aktivity seniorů.
Platby aktuální ceníky služeb jsou umístěny na webových stránkách střediska
Datum aktualizace 20. leden 2017
Název Domov Diakonie
Poskytovatel: Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem
Adresa Benešovo nábřeží 1067
Dvůr Králové nad Labem
54401
Kraj Královéhradecký
Kontakt Hojný Zdeněk, Lenka Stádníková mob. 739 244 728 420 499 621 094
Popis služeb Na oddělení se zvýšenou péčí Domova Diakonie je poskytována  péče seniorům postiženým Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Služba je určena pro seniory žijící na území Královéhradeckého kraje. Cílem péče je zajistit bezpečí a podmínky pro důstojný život seniorů postižených demencí. Jedná se o odbornou dlouhodobou sociální péči, která je poskytována v moderním prostředí a vychází  z  dlohodobých zkušeností a  nejnovějších poznatků.
Platby aktuální ceníky služeb jsou umístěny na webových stránkách střediska
Datum aktualizace 25. květen 2018
Název Farní charita - poradna
Poskytovatel: Farní charita Karlovy Vary
Adresa Svobodova 348/12
Karlovy Vary
36017
Kraj Karlovarský
Kontakt Telefonické zprostředkování informací pondělí až pátek od 8.00 - 14.00 hodin. 420 353 565 113
Popis služeb Poskytování sociálně-správního poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, předání rad a zprostředkování informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech. Každý první čtvrtek v měsíci se pořádají na denním stacionáři FCH Čaje o páté, svépomocné skupiny pro pečovatele o pacienty s demencí.
Platby služby jsou zdarma
Datum aktualizace
Název Týdenní stacionář – certifikované pracoviště pro osoby s Alzheimerovou chorobou
Poskytovatel: Farní charita Karlovy Vary
Adresa Svobodova 348/12
Karlovy Vary
36017
Kraj Karlovarský
Kontakt Dita Matoušová (dita.matousova@charitakv.cz) 420 353 434 214
Popis služeb Posláním Týdenního stacionáře je poskytnout pobyt, odbornou i lidskou podporu a pomoc osobám s demencí či zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu 24 hodin denně. Každý náš klient má zachované trvalé bydliště, kam se na dny volna vrací, což pozitivně upevňuje a posiluje rodinné vztahy.
Pracovní doba: Neděle od 19,00 hod až pátek do 19,00 hod – nepřetržitě, včetně státem uznaných svátků.
Datum aktualizace 20. leden 2017
Název Středisko Diakonie ČCE v Krabčicích
Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Adresa Rovné 58
Krabčice
41187
Kraj Ústecký
Kontakt Marcela Jeníková 420 416 845 094
Popis služeb Pobyty pro klienty s ACH - dlouhodobé (16 míst),  krátkodobé (2 místa); informace o Alzheimerově chorobě; pobočka České alzheimerovské společnosti.
Platby cca 8 500,- Kč měsíčně
Datum aktualizace 20. leden 2017
Název Středisko Diakonie ČCE v Krabčicích
Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Adresa Rovné 58
Krabčice
41187
Kraj Ústecký
Datum aktualizace 20. leden 2017
Název Krajská nemocnice Liberec, a.s. - oddělení  následné péče/ Poradna pro poruchy paměti
Poskytovatel: Krajská nemocnice Liberec, a.s. - oddělení následné péče/ Poradna pro poruchy paměti
Adresa Jablonecká 1343/15
Liberec 1
46063
Kraj Liberecký
Kontakt Mgr. Ptáčková Lucie 420 485 313 203
Popis služeb Bezplatně poskytované služby:    

·         PROVOZ KONTAKTNÍHO A INFORMAČNÍHO MÍSTA:  pondělí, úterý 7-15:30

·         TELEFONICKÁ LINKA POMOCI: 485 313 203

·         MAIL:   ptackova.poradna@seznam.cz

·         ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

·         poskytování PÍSEMNÝCH INFORMAČNÍCH MATERIÁLŮ

·         posouzení kognitivního deficitu i funkčních schopností

·         možnost zprostředkování ODBORNÉ OSOBNÍ KONZULTACE S LÉKAŘEM SPECIALISTOU (psychiatr, neurolog, geriatr)

·         organizace SVÉPOMOCNÝCH SKUPIN PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY SE SYNDROMEM DEMENCE

·         EDUKAČNÍ AKCE – přednášky, školení
Datum aktualizace 8. říjen 2021
Název Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace
Poskytovatel: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace
Adresa Domažlická 880/8
Liberec 3
46007
Kraj Liberecký
Kontakt 482 362 104, 777 499 863, p. Bc. Kučera soc. pracovník
Popis služeb Poskytujeme ubytování v jedno nebo dvoulůžkových pokojích, celodenní stravování a sociální služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka. Na přímé péči se podílí profesionální pečovatelky, zdravotní sestry, terapeutky, fyzioterapeutky a sociální pracovníci. Pravidelně spolupracujeme s praktickým lékařem a psychiatrem. Usilujeme o úzkou spolupráci s rodinou klientů s Alzheimerovou nemocí.
Platby ubytování os./den: 115,-Kč – 135,-Kč  (dle typu ubytování),  stravování os./den:  120,-Kč – 125,-Kč  (dle druhu diety), péče:  ve výši přiznaného příspěvku na péči  (dle stupně závislosti na péči)
Datum aktualizace 25. duben 2023
Název Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace
Poskytovatel: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace
Adresa Domažlická 880/8
Liberec 3
46007
Kraj Liberecký
Kontakt 482 362 104
Datum aktualizace 25. duben 2023
Název Odlehčovací služby Mělník
Poskytovatel: Centrum seniorů Mělník
Adresa Fügnerova 3523
Mělník
27601
Kraj Středočeský
Kontakt recepce 420 315 630 040
Popis služeb Cílovou skupinou jsou senioři starší 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území města Mělníka, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Datum aktualizace 30. květen 2022
Název Terénní pečovatelská služba Mělník
Poskytovatel: Centrum seniorů Mělník
Adresa Fügnerova 3523
Mělník
27601
Kraj Středočeský
Kontakt sociální pracovník 420 315 630 040
Popis služeb http://ssmm.cz/socialni-sluzby/
Datum aktualizace 22. březen 2018
Název Domov Ludmila
Poskytovatel: Centrum seniorů Mělník
Adresa Fügnerova 3523
Mělník
27601
Kraj Středočeský
Kontakt recepce 420 315 630 040
Datum aktualizace 22. březen 2018
Název Domov Penzion
Poskytovatel: Centrum seniorů Mělník
Adresa Fügnerova 3523
Mělník
27601
Kraj Středočeský
Kontakt recepce 420 315 630 040
Popis služeb http://ssmm.cz/socialni-sluzby/
Datum aktualizace 22. březen 2018
Název Domov Vážka
Poskytovatel: Centrum seniorů Mělník
Adresa Fügnerova 3523
Mělník
27601
Kraj Středočeský
Kontakt ředitelka domova PhDr. Drahomíra Pavlíková, tel.: 605 231 918 420 315 630 040
Popis služeb Nabízíme:
- Služby pobytové – celoroční provoz 24 h./denně.
- Stravování celodenní i částečné.
- Úkony pečovatelské.
- Zdravotní úkony prováděné registrovanými zdravotními sestrami.
- Ordinaci praktického lékaře v objektu.
- Ordinaci psychiatra v objektu.
- Možnost pedikúry, kadeřnických služeb, relaxačních masáží.
- Praní, opravy prádla, značení, aj.
- Údržbu  a opravy.
Aktivizační služby jsou v CSM zajištěny masérkami a pracovnicemi sociální péče pro pracovní terapii. K aktivnímu životu u nás slouží tělocvična, ergoterapeutická dílna, dílna Fokus, kino Pohoda, internetová kavárna, knihovna. Pravidelně během týdne se koná trénink paměti, muzikoterapie, pečení oblíbených moučníků, sobotní kino Pohoda. Každoročně pořádáme ples, vinobraní, letní grilování a různé výlety.Kontakty na jednotlivé vedoucí služeb:
1) sociální pracovnice Domova Ludmila (kapacita 64): Soňa Kyselová, DiS., telefon: 315 630 046, mobil: 605 231 905, email: s.kyselova@ssmm.cz
2) sociální pracovnice Domova Penzion (kapacita 109): Soňa Nováková, telefon: 315 622 428,  mobil: 605 231 957, email: s.novakova@ssmm.cz
3) sociální pracovnice domova Vážka (kapacita 60): Renata Svobodová, DiS., telefon: 315 630 046, mobil: 604 231 904, email: r.svobodova@ssmm.cz

DV je určen osobám starším 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferovány jsou především zájemci o pobytovou sociální službu s trvalým bydlištěm na Mělníku a s trvalým bydlištěm ze spádových oblastí regionu Mělník.
Datum aktualizace 30. květen 2022
Název SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem
Poskytovatel: SILOE Ostrava
Adresa Rolnická 55
Ostrava - Nová Ves
70900
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Mgr. Zuzana Vontorová (soc.siloe@slezskadiakonie.cz) 420 733 142 426
Datum aktualizace 28. leden 2019
Název SILOE Ostrava, centrum denních služeb
Poskytovatel: SILOE Ostrava
Adresa Rolnická 55
Ostrava - Nová Ves
70900
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Mgr. Zuzana Vontorová (soc.siloe@slezskadiakonie.cz) 420 733 142 426
Popis služeb Centrum denních služeb, Po-Pá od 6:00-18:00,
Datum aktualizace 28. leden 2019
Název SILOE Ostrava, odlehčovací služby
Poskytovatel: SILOE Ostrava
Adresa Rolnická 55
Ostrava - Nová Ves
70900
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Mgr. Zuzana Vontorová (soc.siloe@slezskadiakonie.cz) 420 733 142 426
Popis služeb Odlehčovací služby (pobytová, terénní).
Datum aktualizace 28. leden 2019
Název Domov pro seniory U Kostelíčka
Poskytovatel: Domov pro seniory U Kostelíčka
Adresa Štrossova 357
Pardubice
530 03
Kraj Pardubický
Kontakt Bc. Šárka Jirásková, sarka.jiraskova@ssmpce.cz 420 730 528 493
Popis služeb Pobytová služba s celodenní ošetřovatelskou péčí
Platby Celková platba je složena z platby za ubytování, stravu a celý příspěvek na péči.
Datum aktualizace 5. září 2022
Název Domov pro seniory U Kostelíčka
Poskytovatel: Domov pro seniory U Kostelíčka
Adresa Štrossova 357
Pardubice
530 03
Kraj Pardubický
Kontakt Bc. Šárka Jirásková, sarka.jiraskova@ssmpce.cz 420 730 528 493
Datum aktualizace 5. září 2022
Název Konzultace ČALS
Poskytovatel: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.
Adresa Šimůnkova 1600/5
Praha 8
18200
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Eva Jarolímová, Markéta Šplíchalová 420 283 880 346
Popis služeb Česká alzheimerovská společnost se sídlem v Praze 8 poskytuje pečujícím rodinám a osobám se syndromem demence pomoc formou individuálních konzultací a svépomocných (podpůrných) skupin.  Cílem těchto služeb je podpora, pomoc a zlepšení kvality života jak osob s demencí, tak těch, kteří o ně pečují.
V rámci konzultací získávají pečující psychickou podporu a komplex informací, které se týkají péče o nemocného člena rodiny - např. diagnózy, léčby, průběhu nemoci, přístupu a komunikaci s nemocným, informace z oblasti sociálně-právní, forem institucionální pomoci a další. Psychosociální intervence je zaměřena především na snížení pečovatelského stresu a zátěže, duševní hygienu a zvládání nelehkého procesu péče v čase přítomném i budoucím.
Konzultace jsou bezplatné.
Datum aktualizace 2. únor 2022
Název Respitní péče ČALS
Poskytovatel: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.
Adresa Šimůnkova 1600/5
Praha 8
18200
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Mgr. Lucie Hájková 420 283 880 346
Popis služeb Cílem České alzheimerovské společnosti (ČALS) je podporovat lidi postižené syndromem demence a jejich rodiny.
Služba se poskytuje v domácnosti uživatelů (člověk s demencí), zpravidla ve všední dny od 8:00 do 19:00. Přesná doba poskytování se řídí dohodou mezi uživatelem, rodinným příslušníkem a ČALS. Službu poskytujeme na území hl. města Prahy.
ČALS poskytuje odborné sociální poradenství, svépomocné skupiny pro pečující, dále publikační a vzdělávací činnost.
Datum aktualizace 2. únor 2022
Název Sanco - PB s.r.o. - oddělení Vážka Domeček
Poskytovatel: Sanco - PB s.r.o.
Adresa Rožmitálská 168
Příbram 6
26102
Kraj Středočeský
Kontakt Petra Čermáková 420 777 111 198
Popis služeb Celoroční pobytová služba pro osoby se syndromy demence nad 50 let. Našim klientům pomáháme při zvládání běžných sebeobslužných činností, zajišťujeme aktivizační činnosti jako například cvičení paměti, canisterapie, bohoslužby, pobyty venku, podporujeme přirozený kontakt klientů s jejich rodinou, přáteli, společenským prostředím. Vzhledem k malé kapacitě zařízení poskytujeme individuální péči. Vhodné pro klienty, kteří preferují klid a pohodu rodinného domu se zahradou.
Platby viz. Internetové stránky
Datum aktualizace 3. říjen 2018
Název Sanco - PB s.r.o. - Home Care
Poskytovatel: Sanco - PB s.r.o.
Adresa Rožmitálská 168
Příbram 6
26102
Kraj Středočeský
Kontakt Petra Čermáková 420 777 111 198
Datum aktualizace 2. leden 2018
Název Domov pro seniory Strážnice, p.o.
Poskytovatel: Domov pro seniory Strážnice, p.o.
Adresa Preláta Horného 513
Strážnice
69662
Kraj Jihomoravský
Kontakt pí. Miklová - ředitelka, pí. Hradišová - vrchní sestra 420 518 332 128
Popis služeb klasický domov důchodců
Datum aktualizace 1. březen 2018
Název Domov pro seniory Strážnice, p.o.
Poskytovatel: Domov pro seniory Strážnice, p.o.
Adresa Preláta Horného 513
Strážnice
69662
Kraj Jihomoravský
Kontakt Sociální pracovnice  (příjem žádostí)  Mgr. Bc. Sandra Skalková, DiS. 420 518 323 213
Datum aktualizace 1. březen 2018
Název Domov pro seniory Dobětice - Domov Duha
Poskytovatel: Domov pro seniory Dobětice
Adresa Šrámkova 3305/38A
Ústí nad Labem
40011
Kraj Ústecký
Kontakt Tomsová Kateřina 420 472 772 902
Popis služeb Jednolůžkových pokojů zde najdete 103, dvoulůžkových 21, 5 pokojů je čtyřlůžkových se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a 4 lůžka pro přechodný pobyt.
Platby Cena pokoje se stravou se pohybuje od 6 054,- Kč do 6 912,- Kč u trvalého pobytu. Krátkodobý pobyt je do 10 368,- Kč.
Datum aktualizace 14. listopad 2022
Název Domov pro seniory Dobětice
Poskytovatel: Domov pro seniory Dobětice
Adresa Šrámkova 3305/38A
Ústí nad Labem
40011
Kraj Ústecký
Kontakt Zájemci o sociální službu: pondělí - čtvrtek 8-15 hod. na tel. č. 472 772 902.
Datum aktualizace 1. březen 2018
Název Dům pokojného stáří Naděje Zlín
Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Zlín
Adresa Okružní 5550
Zlín
76005
Kraj Zlínský
Kontakt 420 575 758 131
Popis služeb Dům pokojného stáří Naděje Zlín – domov pro seniory, poskytuje svým uživatelům ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou a toaletou. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi včetně antidekubitních matrací. Zajišťujeme také celodenní stravování, pečovatelskou  a ošetřovatelskou péči, rehabilitaci a péči nutričního terapeuta. Umožňujeme aktivní trávení volného času, tréninky paměti, rukodělné činnosti, čtení, poslech hudby, besedy, různá vystoupení, výlety, canisterapii apod. Nabízíme duchovní péči a možnost účasti na bohoslužbách v kapli domova. Pro návštěvy z daleka je k dispozici pokoj pro hosty.
Platby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podrobnější informace na www.nadeje.cz
Datum aktualizace 16. únor 2022
Název Dům pokojného stáří Naděje Zlín
Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Zlín
Adresa Okružní 5550
Zlín
76005
Kraj Zlínský
Kontakt 420 575 758 131
Popis služeb Dům pokojného stáří Naděje Zlín – domov se zvláštním režimem, poskytuje svým uživatelům ubytování ve dvou i jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou a toaletou. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi včetně antidekubitních matrací. Zajišťujeme také celodenní stravování, pečovatelskou  a ošetřovatelskou péči, rehabilitaci a péči nutričního terapeuta. Umožňujeme aktivní trávení volného času, tréninky paměti, rukodělné činnosti, čtení, poslech hudby, besedy, různá vystoupení, výlety, canisterapii apod. Nabízíme duchovní péči a možnost účasti na bohoslužbách v kapli domova. Pro návštěvy z daleka je k dispozici pokoj pro hosty.
Datum aktualizace 16. únor 2022
Název Naděje Zlín - Denní stacionář pro osoby s demencí
Poskytovatel: NADĚJE, pobočka Zlín
Adresa Voženílkova 5563 a Zelinova 5592
Zlín
760 05
Kraj Zlínský
Kontakt 420 773 743 954
Popis služeb V denním stacionáři poskytujeme péči lidem postiženým Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem demence – dopomoc při hygieně, stravování, péči o sebe. Podpora zachovaných schopností a dovedností, podpora fyzické kondice, paměťová cvičení, udržování kontaktů a komunikačních schopností.
Platby klient hradí za stravu, za poskytnuté základní činnosti sociální služby, případně za dopravu. Ceník na www.nadeje.cz/zlin/
Datum aktualizace 13. březen 2023
Sbalit