Domov pro seniory Máj, příspěvková organizace

Domov důchodců pro obyvatele s trvalým bydlištěm v ČB, oddělení pro soběstačné klienty i pro klienty nesoběstačné (psychiatrická diagnosa) a ležící. Ergoterapie, rehabilitace na předpis lékaře. Žádosti podávejte na Magistrát ČB - pí Mgr. Jirovské tel.: 386 801 604. Paní Mgr. Jirovská žádost na požádání zašle, nebo je možné si ji na sociálním odboru Magistrátu města (u ní) vyzvednout. Spolu s lékařským vyjádřením (ne starším půl roku) a aktuálním důchodovým výměrem se jí vrací zpět a ona ji postoupí ke schválení do komise. Po schválení je čekatel zařazen do pořadníku a musí vyčkávat, nežli se uvolní místo. Kapacita pro klienty s demencí je 40 míst.
Poskytovatel: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Větrná 731/13
České Budějovice
37005
Kraj: Jihočeský
Kontakt: Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Jana Mackovičová, Mgr. Monika Samcová, Mgr. Lenka Šafránková, Bc. Gabriela Binderová , 420 388 902 111
E-mail: 4gsyQOQ-ZfntT029g
WWW: www.ddmajcb.cz
Kapacita služby: 141
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 8. září 2021