Pečovatelská služba Lanškroun

Pečovatelská služba je součástí Sociálních služeb Lanškroun a poskytuje služby terénní formou v místě trvalého bydliště klienta nebo ambulantní formou – klient dochází nebo je dopravován do Střediska osobní hygieny v ulici B. Martinů 980.
Poskytovatel: Sociální služby Lanškroun
Typ služby: pečovatelská služba
Adresa: Janáčková 1003
Lanškroun
56301
Kraj: Pardubický
Kontakt: Marcela Severová, DiS , 420 465 503 006
E-mail: %hph6b59-oAs1YUS%hFv2Z29g
WWW: www.soslla.cz
Datum aktualizace: 23. únor 2018