Komunikace s rodinnými pečujícími lidí s demencí

Úvod do komunikace s rodinnými pečujícími lidí s demencí

(akreditace MPSV č. A2020/0090-SP/PC/VP)

Kurz předkládá účastníkům komplexní problematiku rodinných pečujících o blízké osoby trpící syndromem demence. Kurz je zaměřen na nejčastější problémy, pocity, pečovatelský stres a zátěž, na vztahy s opečovávanou osobou a dalšími členy rodiny. Značnou část tohoto kurzu pak tvoří nácvik komunikačních strategií a specifik komunikace s pečujícími osobami, zahrnující prvky krizové intervence, podporu a pomoc pečujícím osobám, nechybí problematika duševní hygieny pečujících osob. Kurz má interaktivní charakter s nácviky komunikačních dovedností.

Cílové kompetence absolventa

Absolventi budou znát stadia, kterými rodinní pečovatelé při péči o blízkou osobu s demencí procházejí, co přitom prožívají, jak průběhu nemoci rozumí, jaká rozhodnutí činí a co potřebují od profesionálů v pomáhajících profesích. Absolventi si pomocí sdílení a hraní rolí upevní stávající komunikační dovednosti potřebné pro práci s rodinnými pečovateli v různých stadiích péče a v různých konkrétních situacích, dále si osvojí nové techniky této komunikace. Také získají větší citlivost a pochopení pro cílovou skupinu, což usnadní práci na jejich společné zakázce.

Základní informace o kurzu

 • Termín: 
 • Místo: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600, Praha 8
 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektoři: Barbora Malíková, Eva Jarolímová, Dana Hradcová
 • Cena kurzu: 1 500 Kč (cena zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení)
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, vedoucí a sociální pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí

Program kurzu

 1. Úvod do problematiky, zkušenosti účastníků s danou tematikou
 2. Stádia péče, den rodinného pečovatele
 3. Komunikace s pečovateli
 4. Nácvik jednotlivých specifických situací
 5. Závěr kurzu

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo 03zkZ-9e.