Hudba a pohyb jako aktivizační a komunikační prostředek pro seniory s demencí a jejich pečující

Hudba a pohyb jako aktivizační a komunikační prostředek pro seniory, seniory s demencí a jejich pečující

(Akreditace MPSV č. A2020/0487-SP/PC)

Po mnohaletých zkušenostech s taneční a pohybovou metodou EXDASE pro seniory s demencí můžeme říci, že zábava, vhodně zvolená hudba, rytmus, pohyb, tanec a pozitivní komunikace působí na seniory velmi dobře. Hudba a pohyb aktivizují svalovou soustavu, stimulují mysl, motivují a přináší radost. Jsou snadnou formou k navázání kontaktu a komunikace.

Průvodním jevem Alzheimerovy choroby nebo jiné formy demence je zachování dlouhodobé paměti po dlouhou dobu průběhu nemoci. Ve vzdělávacím programu pomocí hudby, tance, reminiscence, prožití silných pozitivních emocí a celkové pozitivní atmosféry vrátíme lidi, kteří měli a mají rádi hudbu a tanec, do doby, kdy navštěvovali taneční hodiny a umožníme jim prožít milé a radostné chvíle.

Profesionálním pečujícím tímto nabízíme jednu z možností, jak spolu s lidmi, o které pečují, provádět zábavnou, příjemnou, nenáročnou a snadno proveditelnou činnost.

Jedná se o aktivitu, jejímž prostřednictvím můžeme se seniory s demencí snadno navázat kontakt, pobavit se a komunikovat s nimi jinou formou, než jsou obvyklé verbální metody.

Cílové kompetence absolventů

Účastník kurzu si prohloubí dovednosti v plánování aktivit při využití hudby a pohybu ve své práci se seniory či seniory s demencí. Získá znalosti spojené s možností využití alternativních nefarmakologických programů k aktivizaci seniorů. Účastník rozvine své dovednosti při využívání hudby a pohybových aktivit, zejména tance, pro zlepšení zdravotního stavu a kvality života seniorů či seniorů s demencí a dokáže je po absolvování kurzu využít ve své práci a péči o ně. Účastník tímto kurzem získá teoretické i praktické informace a zkušenost, jak zajistit klientům zábavnou, příjemnou, nenáročnou a snadně aplikovatelnou aktivitu.

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektor: Petr Veleta
 • Cena kurzu:
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí

Obsah kurzu:

 1. Seznámení účastníků a teoretická příprava
 2. Tanec se seniory s podporou lektora
 3. Práce s nonverbální komunikací
 4. Praktická ukázka – supervize
 5. Rozbor vystoupení, diskuze a závěr kurzu

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.