Rozvoj kvality péče o osoby s demencí pro sociální a vedoucí pracovníky (Bon Appetit)

Rozvoj kvality péče o osoby s demencí pro sociální a vedoucí pracovníky (na příkladu programu pro zkvalitnění péče Bon Appetit - radost z jídla)

(Akreditace MPSV č. 2017/0095-SP/VP)

Zachování důstojnosti, respekt k individuálním zájmům a potřebám osob, kterým poskytujeme služby, snahu dozvědět se o nich a vyhovět jim, najdeme v poslání a principech takřka každého zařízení, které poskytuje sociální nebo sociálně zdravotní služby. Nejrůznější způsoby, jakými zajišťujeme kvalitu, nám potom pomáhají tomuto poslání a principům dostát.

Při přípravě kurzu jsme vycházeli ze zkušeností z naší praxe poskytování služeb seniorům a osobám s demencí a z konzultační činnosti. Program, který vám nabízíme, jsme měli možnost ověřit ve spolupráci s Jitkou Zgola, autorkou knihy Bon Appetit – radost z jídla v dlouhodobé péči, a s týmy z několika zařízení poskytujících služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a domov pro osoby se zdravotním postižením.

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 16 hodin, které můžeme po dohodě rozšířit o konzultace prostřednictvím internetu
 • Lektor: Dana Hradcová
 • Cena kurzu: 2 400 Kč
 • Účastníci kurzu: vedoucí pracovníci a sociální pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 15 (doporučujeme, aby se kurzu zúčastnily malé týmy vedoucích pracovníků z jednoho zařízení; v zařízení i méně účastníků, závisí na velikosti týmu vedoucích pracovníků)
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí a vypracováním návrhu programových cílů Bon Appetit

Program kurzu

První modul

Systémů a způsobů zajišťování kvality je mnoho a všechny mají svoje výhody a nevýhody. Některé jsou povinné ze zákona, jiné si lidé v organizacích sami vybírají a podstupují certifikace, audity apod. Připomeneme si kritéria kvality ČALS Vážka®, standardy MPSV, E-Qalin, případně další.

Na příkladu programu Bon Appetit bychom společně s vámi chtěli projít cestu rozvoje kvality v oblasti, které se většina z nás věnuje opravdu s chutí – v oblasti jídla. Během prvního setkání začneme společně plánovat zavedení programu v organizaci:

 1. Zvážíme, kdo by se měl programu ve vašem zařízení účastnit a jaká by měla být jeho/její role
 2. Připravíme návrh sebehodnocení pro oblast stravování a stolování, kterou můžete se spolupracovníky následně provést.

Systémy a procesy zajišťování kvality mají svoje příznivce i svoje odpůrce. Někdo přímo vidí, jak kvalita roste před očima, jiný běduje nad „papírováním“ a má „strach z kontroly“. Základní informace o programu a připravené sebehodnocení proto doporučujeme představit a diskutovat se spolupracovníky v zařízení.  

Druhý modul

Při našem druhém setkání už byste měli vědět, jaká je motivace ve vašem týmu a jak hodnotíte jídlo a dění s ním spojené ve vašem zařízení. Znajíce výsledky sebehodnocení, pustíme se společně do formulování programového prohlášení – vize, cílů a činností, do kterých byste se chtěli v dalším rozvoji kvality pustit. I v tomto případě budeme myslet na to, že má-li být zlepšování kvality společným dílem, měli by o něm spolurozhodovat všichni zúčastnění. Připravíme proto rozvojový plán se zaměřením na:

 1. komunikaci s účastníky programu (klienti, rodiny, pracovníci)
 2. trénink a podporu spolupracovníků, vytvoření realizačních týmů na odděleních
 3. monitoring a hodnocení programu rozvoje kvality Bon Appetit

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.