Jak se dělá dobré jídlo

Jak se dělá dobré jídlo: Stolování jako součást vztahové péče a nástroj jejího zlepšování

(Akreditace MPSV č. A2019/0576-PC)

Jídlo je jednou z běžných denních činností, které uživatelé sociálních služeb vykonávají a při nichž je pracovníci podporují. Jídlo, jeho příprava, jeho sdílení a požívání přinášejí mnohem víc, než jen nutnou výživu těla. Jídlo hraje klíčovou úlohu v rozvoji schopností a naplňování inidividuálních potřeb a rolí každého člověka. Je prostředkem vytváření a utužování vztahů, rozvoje a udržení soběstačnosti. Uživatelé pobytových sociálních služeb mají právo žít v nejvyšší možné míře "běžným" osobním a společenským životem. Ten zahrnuje také přípravu pokrmů, jejich výběr, stolování dle vlastní volby, volný přístup k potravinám a sdílení jídla s bližními. Pro svou "běžnost" bývá jídlo a činnosti s ním spojené v pobytových zařízení sociáních služeb málo využíváno. Hlavním cílem kurzu je naučit účastníky cílevědomě pozorovat a zaznamenávat přání a potřeby uživatelů, společně přemýšlet o smyslu jednání uživatelů i pracovníků a realizovat drobné změny vedoucí ke zkvalitnění péče. Kurz, reagující v největší možné míře na aktuální potřeby zařízení, zároveň otevírá účastníkům široké pole poznatků současných bádání o péči a disability studies.

Cílové kompetence absolventů

Absolventky a absolventi kurzu budou schopni popsat individuální potřeby a schopnosti uživatelů potřebné pro vykonávání činností spojených s přípravou, konzumací a ukončováním jídla (výběr, nakupování, příprava pokrmů, prostírání, sebe/obsluha, sklízení ze stolu, úklid atd.). Naučí se konstruktivnímu přístupu k řešení problematického chování. Na základě zhodnocení schopností a možností klientů a prostředí, v němž je poskytována služba, navrhnou individuální plán podpory/péče sloužící k uspokojení potřeb, podpoře soběstačnosti, posilování a vytváření společenských kontaktů a vztahů. Naučí se využívat činností spojených s jídlem k rozvíjení a upevňování základních hygienických a společenských návyků uživatelů a k rozvíjení jejich i vlastních pracovních návyků. Posílí svoje dovednosti v oblasti individuálního plánování a komunikace v týmu.

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 12 hodin
 • Lektoři: Dana Hradcová, Michal Synek
 • Cena kurzu: 3 000 Kč (zahrnuje výukové materiály a drobné občerstvení)
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách působící v oblasti sociální péče, pracující se skupinami osob s mentálním či kombinovaným postižením či se seniory v pobytových a ambulantních zařízeních
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 90% účastí a praktickou zkouškou.

 Obsah kurzu

 1. Disabilita, role jídla v péči zaměřené na člověka
 2. Konstruktivní přístup k řešení problematického chování (analýza funkce jednání, deskriptivní analýza, význam biologických faktorů pro analýzu a intervenci)
 3. Individualizované stolování a stravování
 4. Shrnutí hlavních bodů a postupů týkajících se hodnocení a plánování individuálních potřeb. Sumarizace podnětů týkajících se organizace běžných činností spojených s jídlem na úrovni organizace.
 5. Realizace změn a opatření
 6. Zhodnocení realizace změn a opatření
 7. Zpětná vazba na spolupráci týmu. Shrnutí hlavních podnětů pro další možnosti zlepšování péče. Plány do budoucna.

 

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.