Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle

Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle

(Akreditace MPSV č. A2019/0577-PC)

Jídlo je jednou z běžných denních činností, které uživatelé sociálních služeb vykonávají a při nichž je pracovníci podporují. Jídlo, jeho příprava, jeho sdílení a požívání přinášejí mnohem víc, než jen nutnou výživu těla. Jídlo hraje klíčovou úlohu v rozvoji schopností a naplňování individuálních potřeb a rolí každého člověka. Je prostředkem vytváření a utužování vztahů, rozvoje a udržení soběstačnosti. Uživatelé pobytových sociálních služeb mají právo žít v nejvyšší možné míře "běžným" osobním a společenským životem. Ten zahrnuje také přípravu pokrmů, jejich výběr, stolování dle vlastní volby, volný přístup k potravinám a sdílení jídla s bližními. Pro svou "běžnost" bývá jídlo a činnosti s ním spojené v pobytových zařízeních sociálních služeb málo využíváno. Hlavním cílem kurzu je naučit účastníky cílevědomě pozorovat a zaznamenávat přání a potřeby uživatelů, společně přemýšlet o smyslu jednání uživatelů i pracovníků a realizovat drobné změny vedoucí ke zkvalitnění péče. Kurz, reagující v největší možné míře na aktuální potřeby zařízení, zároveň otevírá účastníkům široké pole poznatků současných bádání o péči a disability studies.

Cílové kompetence absolventů

Účastníci kurzu se naučí účinněji pomáhat při upevňování společenských kontaktů a udržování osobních sociálních schopností uživatelů služby; zamyslí se nad komunikačními schopnostmi uživatelů a jejich společenskými zájmy a navrhnou možnosti kompenzace problémů s komunikací dle individuálních potřeb klientů; procvičí se v technikách efektivní komunikace, v dosahování všestranně přijatelné dohody a ve zvládání problematických a delikátních situací. Zároveň rozvinou svoje schopnosti v poskytování pomoci a podpory při přípravě, podávání a konzumaci jídla a pití; osvojí si efektivní metody hodnocení vhodné míry podpory a hodnocení vhodného umístění a polohy; naučí se vybírat vhodné nádobí a příbory umožňující co největší soběstačnost a podporující důstojnost každého uživatele služby s ohledem na jeho individuální schopnosti a potřeby; procvičí se ve specializovaných technikách podávání stravy a pití osobám potřebujícím nejvyšší míru podpory.

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 12 hodin
 • Lektor: Dana Hradcová, Michal Synek
 • Cena kurzu:
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 90% účastí a praktickou zkouškou

Obsah kurzu

 1. Mezilidské vztahy a komunikace při jídle, dopady kognitivního znevýhodnění na efektivní komunikaci a mezilidské vztahy, techniky rozvoje komunikačních dovedností
 2. Metody efektivní komunikace – přizpůsobování vlastního projevu potřebám komunikačních partnerů; porozumění druhému; řešení konfliktů způsobem výhodným pro všechny zúčastněné strany; řešení delikátních situací
 3. Techniky dosahování všestranně výhodné dohody
 4. Pravidla úspěšné komunikace
 5. Mezilidské vztahy a komunikace při jídle
 6. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití – způsoby asistence, při nichž se klient může aktivně účastnit činnosti a neztrácí vládu nad situací (odstranění důvodu, kvůli němuž klient pomoc potřebuje; změna prostředí; výměna pomůcek). Techniky pomoci a podpory při podávání jídla: předvádění, navádění, vedení a asistence prováděná se souhlasem klienta.
 7. Praktický nácvik technik pomoci a podpory při podávání jídla
 8. Shrnutí a závěr

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.