Možnosti dramaterapeutického přístupu při práci s lidmi s postižením

Možnosti dramaterapeutického přístupu při práci s lidmi s postižením

 

Kurz je zaměřen na aktivizaci, podporu komunikace a rozvoj sociálních dovedností. Využívá přístup využívající divadelních prostředků pro nalezení příznivé rovnováhy v oblasti duševní a tělesné nebo ve vztazích či podpory osobního rozvoje. Cílem kurzu je podpořit účastníky při dlouhodobé práci se skupinou uživatelů i s jednotlivci. Prostřednictvím hry, příběhu, role nebo situace účastníci získávají náhled a hledají řešení situací a problémů, se kterými se setkávají v praxi.

Cílové kompetence absolventů

Absolventi se seznámí s metodami dramaterapeutické práce zohledňujícími individuální možnosti a potřeby uživatelů služby. Vyzkouší si bezpečné užití expresivních přístupů podporujících aktivizaci, autonomii a seberozvoj uživatelů. Získají náhled na podstatu a důležitost efektivní a aktivní spolupráce v týmu.  

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 16 hodin (Kurz bude v praxi doplněn o supervize při přímé práci s klienty v rozsahu 46 hodin a workshop zaměřený na reflexi zkušeností v rozsahu 8 hodin.)
 • Lektor: Štěpán Smolík, Ilona Labuťová
 • Cena kurzu:
 • Minimální počet účastníků: ??, doporučujeme, aby se kurzu zúčastnily malé týmy vedoucích pracovníků z jednoho zařízení  (v zařízení i méně účastníků, závisí na velikosti týmu vedoucích pracovníků)
 • Maximální počet účastníků: 16
 • Osvědčení: zisk osvědčení je podmíněn 90% účastí a vypracováním kazuistiky

 Obsah kurzu

 1. Úvod do expresivních přístupů
 2. Specifika práce s lidmi s postižením pomocí exprese
 3. Techniky a přístupy exprese – ukázky na konkrétních případech, specifika práce se skupinou, skupinová dynamika, specifika individuální práce
 4. Možnosti využití dramaterapeutických prvků při práci

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo 03zkZ-9e.