Úvod do paliativní péče

Úvod do paliativní péče

(Akreditace MPSV č. A2018/0722-SP/PC)

Kurz se zaměřuje na práci v atmosféře důstojnosti, na podporu pracovníků, jejich osobností, prožívání, prevenci syndromu vyhoření a hledání východiska v náročných situacích v závěru života uživatelů služby. Program semináře je rozdělený do dvou dnů. Během prvního dne se účastníci seznámí se základními principy a nástroji paliativního přístupu a dozvědí se o přístupu k osobám křehkým a osobám trpících demencí. Též si na modelových situacích vyzkouší komunikaci v různých situacích. Druhý den je zaměřen především na nácvik komunikačních dovedností v paliativní péči a to jak s nemocným člověkem tak s jeho blízkými. Účastníci se též dozvědí, co znamená doprovázení a zamyslí se nad tím, co mohou změnit v péči o své klienty i o sebe. Kurz je zakončen krátkým testem.

Cílové kompetence absolventů

Absolventi kurzu se seznámí se základními principy a nástroji paliativního přístupu. Seznámí se s individualizovaným přístupem v plánování celostní péče a společným rozhodováním v interprofesionáním týmu s ohledem na přání uživatele služby a jeho blízkých. Naučí se identifikovat obtížné momenty ve vlastní praxi spojené s umíráním. Seznámí se se zásadami komunikace s umírajícími a jejich blízkými a na konkrétních situacích procvičí svoje komunikační dovednosti.

 

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 16 hodin
 • Lektoři: Ladislav Kabelka
 • Cena kurzu: 3 000 Kč (zahrnuje výukové materiály a drobné občerstvení)
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči – odborná podpora pečujících
 • Maximální počet účastníků: 20
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 90% účastí a ověřením znalostí

Obsah kurzu:

 1. Úvodní seznámení, s čím přicházím, základní principy a nástroje paliativního přístupu, já a paliativní péče
 2. Syndrom geriatrické křehkosti, nutriční parametry, přístup k nemocnému s frailty a syndromem demence
 3. Praktický nácvik neverbálních komunikačních dovedností, vnímání pacienta a demencí
 4. Praktické nácviky komunikačních metod v paliativní péči, komunikace s rodinou, podpora
 5. Doprovázení, podpora rodině
 6. Závěr, nastínění otázek co budu dnes a v nejbližších týdnech dělat, ev. dělat jinak pro sebe a své klienty

 

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.