Workshop 3

Vyšetření paměti, které neprovádí lékař

Lucie Hájková, Valéria Červinková


Česká alzheimerovská společnost se věnuje měření paměti v nelékařském prostředí od roku 2008. Cílem projektu Dny paměti je pomoci lidem pociťujícím problémy s pamětí najít co nejrychleji pomoc a získat diagnózu a tzv. postdiagnostickou podporu, kterou nabízejí služby ČALS. Podobný cíl si klade také BENU lékárna, která již tři roky nabízí svým klientům preventivní služby, mezi které patří i testování paměti – Alzheimer screening. Jak moc si jsou oba projekty podobné? Co nás spojuje? Můžeme se vzájemně obohatit, nebo má smysl striktně oddělovat stránku zdravotnickou (resp. lékárenskou) a sociální? I na to se zaměříme během společného workshopu.

Mgr. Lucie Hájková se podílí na koordinaci respitní péče České alzheimerovské společnosti, dále pak projektu Dny paměti. Setkat se s ní můžete v rámci kurzů jak pro pečující, tak pracovníky v sociálních službách, které ČALS pořádá. Může se stát, že k vám zavítá i v rámci certifikace Vážka®, kde působí jako konzultantka. 

kontakt: lucie.hajkova@alzheimer.cz

Mgr. Valéria Červinková je lékárník a specialista odborných programů lékáren BENU Česká republika s.r.o. BENU lékárny v ČR poskytují svým pacientům preventivní služby, mezi které patří i testování paměti – Alzheimer screening. Po odborné konzultaci a testech paměti pacient odchází se zprávou pro lékaře a s výsledky testů. Preventivní programy v BENU lékárnách nenahrazují lékařské vyšetření, jenom podporují prevenci zdraví a snaží se podchytit riziko vzniklé nemoci v časném stadiu. 

kontakt: v.cervinkova@benu.cz