Workshop 2

Práce se stresem u pomáhajících profesí
Klára Gramppová Janečková, Eva Jarolímová

 

Práce v pomáhajících profesích je naplňující, ale zároveň velmi náročná. Pracovníci v pomáhajících profesích jsou vystaveni nejrůznějším krizovým a stresovým situacím. Oblast práce se stresem a péče o sebe sama je v tomto kontextu velmi důležitou součástí, protože právě důsledná sebepéče může zvyšovat pracovní pohodu a eliminovat negativní důsledky spojené s výkonem pomáhající profese.

V tomto workshopu se podíváme na to, jak o sebe pečovat tak, abychom nasytili také svoje potřeby a deficity, a jak vlastně nalézat své zdroje. Součástí workshopu bude i nácvik EmotionAid, postupu první psychické pomoci, který můžeme uplatnit u sebe i při práci s klienty, a další techniky, které slouží k uvolnění a práci se stresem.

Mgr. Klára Gramppová Janečková pracuje jako zástupkyně vedoucí Linky seniorů, linky krizové pomoci organizace Elpida o.p.s. Kromě přímé práce s klienty se zabývá metodickými postupy v krizové intervenci, lektoruje krizovou intervenci a komunikaci a společně s kolegyněmi Kateřinou Bohatou a Jindřiškou Kotrlovou je autorkou publikace Proměny krizové intervence, která vyšla v roce 2019 v nakladatelství Triton. Zabývá se také psychologickým poradenstvím v oblasti problematiky demence a pro pečující o osoby s demencí.

kontakt: klara.gramppova@elpida.cz 

PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., pracuje jako konzultantka a psycholožka České alzheimerovské společnosti, věnuje se problematice pečujících rodin, seniorů s demencí a diagnostice kognitivní poruchy. Pracuje ve vedení pracovní skupiny pro geropsychologii při Českomoravské psychologické společnosti v Praze, je lektorkou řady kurzů a věnuje se pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti na FF UK a HTF UK v Praze. 

kontakt: eva.jarolimova@alzheimer.cz