Workshop 1

„Já už bych tu nejraději nebyl“ – Problematika sebevražednosti seniorů, varovné signály i opěrné body pro formálně i neformálně pečující

Kateřina Bohatá, Vilma Janoušková

 

Senioři jsou druhou nejvíce ohroženou skupinou obyvatel sebevraždou, co do množství případů. Z hlediska počtu dokonaných sebevražd statistickým tabulkám vévodí.
Kdy vzít proklamaci o ztrátě motivace k životu jako sdělení o psychické nepohodě a tíži a kdy neprodleně jednat? Jak téma sebevraždy oslovit a jaké základní stabilizační techniky můžeme v kontaktu se seniorem ohroženým sebevraždou využít? Co by měli vědět jeho blízcí?
Těmto i dalším otázkám k tématu sebevražednosti seniorů bude věnován prostor na workshopu s Kateřinou Bohatou, psycholožkou, krizovou interventkou a vedoucí Linky seniorů.

Mgr. Kateřina Bohatá je psycholožka, psychoterapeutka a vedoucí bezplatné linky seniorů. Tématem krizové intervence se zabývá nejen na praktické, ale také metodické úrovni. Aktivně se účastnila přípravy národního akčního plánu prevence sebevražd, podílí se na tvorbě osvětových materiálů k tomuto tématu. 

kontakt: katerina.bohata@elpida.cz

Mgr. Vilma Janoušková, sociální pracovnice, psychoterapeutka a krizová interventka. Je konzultantkou Linky seniorů, kde se mimo jiné zabývala výzkumem příčin a zvládání pocitu bezmoci volajících. V přímé poradenské práci s klienty se také angažuje v organizacích na pomoc obětem trestných činů a domácího násilí.