Workshop 3

Místo pro stáří dnes a potom

Anežka Příhodová

Nezpochybnitelným jevem současné doby je stárnutí populace a s tím spojený také častější výskyt Alzheimerovy nemoci. Kapacita mnohých domovů pro seniory i domovů se zvláštním režimem je však již dnes nedostačující a naše vlastní domovy na to často také nejsou připravené. Přemýšlíte někdy, jak a kde byste chtěli zestárnout? Co když budeme okolnostmi nuceni dělat kompromisy, například sdílet bydlení s dalšími lidmi? Kde máme své hranice a kam jsme ochotni je posunout? Kam se můžeme ve vnímání stáří a jeho “umístění” posunout jako společnost? Jak na stárnutí a vše, co s ním souvisí, připravovat naše domovy, města i jejich obyvatele?

Na workshopu si povíme, jak vůbec začít o bydlení ve stáří přemýšlet každý sám i jako společnost, a ukážeme si konkrétní příklady, co pro to lze udělat. Zaměříme se také na vnímání prostoru s Alzheimerovou nemocí a možná řešení toho, jaké prostředí pro lidi s touto nemocí vytvářet. 

Byť je to téma nelehké, workshop bude hravý!