Workshop 2

Meze a úskalí poradenství, možnosti práce se stresem klienta

Eva Jarolímová, Andrea Hanzlová, Markéta Šplíchalová, Jitka Andresová, Eliška Broučková

Tento workshop vychází z potřeb pracovníků v odborném sociálním poradenství a je zaměřen na poradenskou činnost v práci s klienty - s rodinnými příslušníky, kteří se starají o své blízké s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Workshop je dělen na dvě části – intervizně-diskusní a dovednostně-zážitkovou.

Cílem první části workshopu je poskytnout prostor pro často se opakující, svízelná či mnohdy v poradenském procesu limitovaná témata nebo situace, se kterými se účastníci workshopu v poradenské praxi setkávají. Účastníky workshopu prezentovaná témata a zkušenosti pak budou následně společně diskutována.

Cílem druhé části workshopu je představit terapeutické postupy v práci s klientem ve stresových a náročných situacích, které péči o blízké se syndromem demence provázejí.  V této části workshopu účastníci získají přehled a některé dovednosti, jež čerpají z práce s tělem a prvků biosyntézy jako možného zdroje postdiagnostické podpory a duševní hygieny rodinných pečujících.   

 

PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., pracuje jako konzultantka a psycholožka České alzheimerovské společnosti, věnuje se problematice rodinných pečujících, seniorů s demencí a diagnostice kognitivní poruchy. Pracuje ve vedení pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS, je lektorkou řady kurzů a věnuje se pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti na FF UK a HTF UK v Praze.