Workshop 4

Case management pro lidi žijící s demencí a jejich rodinné příslušníky

Iva Holmerová, Jane Wilcock, Lenka Kropáčová

 

Case management se může při studiu různých politických dokumentů jevit jako panaceum – lék na vše. Tyto léky mají společný rys: mohou na mnohé působit pozitivně, ale jejich účinnost je často nejistá či těžko zachytitelná.  To platí i o case managementu, o kterém se sice často hovoří jako o jasně definované metodě či přístupu, ale jeho praktická podoba je velmi různá.

Ve workshopu budeme o case managementu v péči o lidi s demencí diskutovat a pokusíme se shrnout východiska a doporučení pro Českou republiku, vyplývající z několikaletého výzkumu Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK.

Iva Holmerová: Obecný úvod, prostor pro case management v péči o lidi s demencí v České republice (navázání a shrnutí přednášky předchozího dne)

Jane Wilcock: Výsledky vědeckých studií a současný stav poznání o case managementu

Lenka Kropáčová: Návrh terénních sociálně aktivizačních služeb v Plzni (inspirovaný bavorským modelem case managementu)