Workshop 2

Geriatrická paliativní péče - indikace, organizace péče
Ladislav Kabelka

 

Geriatrická paliativní péče musí vycházet z dobře provedeného komplexního zhodnocení potenciálu křehkého seniora.

  • osobnost (životní situace, priority a rozhodnutí – například dříve vyslovená přání stran intenzivní péče, péče v situaci rozvoje demence, motivace a indikátory kvality života apod.)
  • tělesné zdraví (diagnózy – základní choroba, přidružené diagnózy a jejich funkční závažnost, syndromologické diagnózy – imobilizace, inkontinence, nutriční deplece apod.)
  • funkční výkonnost (stabilita a chůze, výkonnost a soběstačnost, tělesná kondice, výživa).
  • duševní zdraví a sociální souvislosti – kognitivní, fatické poruchy a delirantní stavy – aktivní screening a hodnocení afektivní poruchy (deprese), psychická rovnováha, projevy maladaptace, vliv psychosociálních stresorů. Sociální souvislosti – sociální role a vztahy (sociální síť, funkční náročnost a bezpečnost domácího prostředí, sociální potřeby a poskytované či nárokované služby).

Workshop má za cíl facilitovanou diskusí, podpůrnými materiály a prací ve skupinách s mentorem definovat klíčové parametry/indikátory, ukazující na potřebu specializované paliativní péče. Bude využito kazuistik a screeningového dotazníku NECPAL, určeného k objektivizaci potřeb paliativní péče. Součástí bude představení nového vydání publikace Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci.

 

Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., patří již řadu let mezi přední specialisty v oborech geriatrie a paliativní medicíny v českém i evropském kontextu. Pracoval 6 let na geriatrické klinice, poté 12 let v největším českém hospici v Rajhradě u Brna, v pozici lékaře, posléze primáře a ředitele. V roce 2016 založil projekt Paliativní institut Brno, který se věnuje rozvoji a propagaci kvalitní multidisciplinární péče o křehké geriatricky nemocné a mobilní specializované paliativní péči. Je zkušeným a vyhledávaným lektorem a mentorem v oblastech geriatrie, paliativní medicíny a týmové práce. Již řadu let se věnuje zdravotní politice, je iniciátorem a garantem koncepce víceúrovňové paliativní péče v krajích, nyní především v kraji Vysočina. Je zakladatelem a následně 8 let předsedou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.