Workshop 1

Postdiagnostická podpora rodinných pečujících, možnosti aktivizace člověka s demencí v rodině
Eva Jarolímová, Jitka Andresová, Markéta Šplíchalová

 

Pro rozvoj Alzheimerovy choroby a jiných forem demence ve stáří jsou typické pozvolné a interindividuální změny, potřeby osob pečujících i opečovávaných v jednotlivých stádiích se mění, mísí nebo překrývají. V některých případech je vhodné sledovat také zdravotní stav pečujících osob, například depresi nebo míru stresu a zátěže, rovněž tak copingové strategie, myšlenkové procesy a postoje pečujících. Snahou a cílem nových programů pro pečující rodinné příslušníky je aplikovat individuální postupy a zabránit v pozdějších fázích nemoci vyšší zátěži a psychickým problémům pečujícího. V evropských zemích se objevují podnětné podpůrné programy pro pečující, kteří se starají o své blízké s demencí formou osobních setkání, koučování, edukace a online programů. Dále vznikají podpůrné programy, které využívají relaxační techniky, jógu a humor.

Cílem workshopu je přiblížit možnosti podpory jak pečujících, tak i lidí s demencí v různých stádiích nemoci. Účastnící se seznámí s různými modely poradenství a podpory pečujících. Na praktických příkladech si ukážeme, jaké činnosti je možné provádět v domácím prostředí s využitím prvků reminiscence, propojení vzpomínek s tréninkem paměti. Na příkladu ze zahraničí představíme možnost využití hudby pro zlepšení kvality života lidí s demencí uprostřed rodiny.