Workshop 2

Skupiny pro pečující rodiny a jejich blízké s demencí s využitím reminiscence
Hana Janečková

Během workshopu se seznámíme s programem „Vzpomínejme, když pečujeme“, jehož třetí běh realizuje Reminiscenční centrum, z. s., díky své dlouhodobé spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí a díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy. Budeme se zamýšlet nad tím, co mohou pečujícím rodinám přinést skupinová setkání, jichž se zúčastňují i jejich blízcí s demencí.  Nabídneme různé možnosti využití vzpomínek a reminiscenčních stimulů k oživení komunikace a mezilidských vztahů. Seznámíme se se strukturou setkání, která vycházejí z požadavků na zachování rovnocenného partnerství, důvěry a bezpečí, rozpoznání silných stránek každého člověka a vyžití schopnosti tvořit, reagovat a prožívat radost z lidského společenství navzdory přítomnosti demence. 

PhDr. Hana Janečková, Ph.D., patří mezi zakládající členy České alzheimerovské společnosti a působí v oblasti vzdělávání a rozvoje kvality péče o člověka s demencí. Lektorsky působí v kurzech reminiscence, péče orientované na člověka, rodinné péče,  komunikace a důstojnosti v dlouhodobé péči. Učí na 3. lékařské fakultě a na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.