Konference Bon Appetit

Radost z jídla v dlouhodobé péči

Jitka Zgola na konferenci PGD v roce 2011

Česká alzheimerovská společnost na podzim roku 2013 chystá konferenci Jitky Zgola Bon Appetit - radost z jídla v dlouhodobé péči. 

21. října konference proběhne v Praze, zopakována bude ve středu 23. října v Brně.

Více o programu, který bude prezentován na konferenci, najdete na stránkách projektu Bon Appetit - radost z jídla