Konference 15 let ČALS

Zkušenosti z 15 let podpory lidí postižených demencí v České republice

9. listopadu 2012, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, místnost 281 


Program

Předběžný program najdete v pozvánce na konferenci.

 


Přihláška

POZOR! KAPACITA OMEZENA!

Přihlášku na konferenci můžete vyplnit on-line.

 


 Účastnický poplatek

  • 600 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 31. října 2012 
  • 480 Kč - poplatek pro členy České alzheimerovské společnosti, zaměstnance kontaktních míst, lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory 
  • 750 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě


Účastnický poplatek uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti:
19-3939060237/0100.

  


Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 12. října 2012), obdrží 100 % částky. Při odhlášení tři týdny před zahájením konference (nejpozději 19. října 2012) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 19. říjnu, nelze poplatek vrátit.