Konference Bon Appetit v Brně

Radost z jídla v dlouhodobé péči

23. října 2013, Hotel International Brno, Husova 16, Brno

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem v rámci projektu Gerontologická a organizační supervize II – odborná podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením zřizovaných Jihomoravským krajem a s podporou hotelu International Brno.

 

Program

Doplněný program konference naleznete zde.

 

Další vzdělávání

Akce je zařazena do dalšího vzdělávání všeobecných sester, nutirčních terapeutů, zdravotně sociálních pracovníků a ergoterapeutů (počet kreditů – 4)

 


Přihláška

Omlouváme se, ale kapacita konference byla naplněna.

 


Účastnický poplatek

1000 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 18. října 2013

1200 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)

900 Kč - poplatek pro členy České alzheimerovské společnosti a zaměstnance kontaktních míst

500 Kč - snížený poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující a studenty

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti: 19-3939060237/0100.

 

Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se přihlášení odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 11. září 2013), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 25. září 2013) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 25. září, nelze poplatek vrátit.