Konference Bon appetit v Praze

Radost z jídla v dlouhodobé péči

21. října 2013, Era svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1

Děkujeme Era Světu za bezplatné poskytnutí prostor!


Program

Doplněný program konference naleznete zde.

 

Další vzdělávání

Akce je zařazena do dalšího vzdělávání všeobecných sester, nutirčních terapeutů, zdravotně sociálních pracovníků a ergoterapeutů (počet kreditů – 4)

 

Přihláška

Omlouváme se, ale kapacita konference byla naplněna


Účastnický poplatek

1000 Kč - registrace a uhrazení poplatku do 18. října 2013

1200 Kč - registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)

900 Kč - poplatek pro členy České alzheimerovské společnosti a zaměstnance kontaktních míst

500 Kč – poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující a studenty

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti: 19-3939060237/0100.

 

Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se přihlášení odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 9. září 2013), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 23. září 2013) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 23. září, nelze poplatek vrátit.