Edukace a trénink poradců

Edukace a trénink poradců – odborné sociální poradenství pro lidi se  syndromem demence a jejich rodinné příslušníky

(Akreditace MPSV č. A2019/0414-SP)

Cílem tohoto kurzu je edukace a trénink účastníků kurzu v oblasti poradenství osobám s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence a rodinným příslušníkům nebo jiným osobám, které o takto nemocné pečují. Hlavním záměrem kurzu je vzdělávání a předávání zkušeností z dobré praxe budoucím poradcům v této oblasti, a tak zlepšování kvality života osob pečujících i opečovávaných, redukce břemene péče, pečovatelského stresu a zátěže jako základního předpokladu pro udržení a podporu péče o osoby s demencí v domácím prostředí. Kurz je členěn na část teoretickou - teoretické základy, současné výzkumy a zjištění - a na část praktickou, která má interaktivní a sebezkušenostní charakter formou praktických nácviků, cvičení a kazuistik.

Cílové kompetence absolventů:

Absolvent kurzu získá informace, schopnosti a dovednosti poskytovat poradenství uživateli služby - pečujícímu i opečovávané osobě. V kurzu tak získá informace, materiály a další relevantní odkazy na zdroje týkající se veškeré péče o blízkou osobu v domácím prostředí (vedení dokumentace, sociální poradenství, sociálně právní aspekty péče, somatické, psychologické, ošetřovatelské aspekty péče o nemocné v různých stádiích demence, péče o pečující osoby a duševní hygienu pečujících i poradce samotného). Nechybí také informace z hlediska poskytování zdravotně-sociálních služeb a možných forem pomoci a strategie ČALS P-PA-IA. Absolvent kurzu získá dovednosti v práci s klientem a v komunikaci s rodinným pečujícím či s více členy rodiny skrze modelové situace poradenství, zvládání krizových situací, zvládání jednání osob, získá podpůrné terapeutické a didaktické dovednosti a postupy.

Základní informace o kurzu:

 • Termín: 8. 11. 2022 - 15. 3. 2023 
 • Místo: Dům Radost (bývalý Dům odborových svazů) na pražském Žižkově (Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3)
 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 80 hodin
 • Lektoři: Eva Jarolímová, Bára Malíková, Hana Janečková, Ivana Otřísalová, Kateřina Zavřelová, Michala Peškeová, Lucie Hájková, Hana Vaňková, Markéta Šplíchalová, Eliška Broučková, Klára Grampp-Janečková, Hana Orlíková
 • Cena kurzu: 11 875 Kč (cena zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení)
 • Účastníci kurzu: sociální pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 25
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 90% účastí a obhajobou závěrečné práce

Program kurzu

 1. Základní pojmy a teorie k problematice - věda, výzkum, etika, ontogeneze člověka, stárnutí a stáří, paměť, syndrom demence, osobnost člověka, stadia nemoci a potřeby, rodinná péče
 2. Klient s demencí - diagnostika, formy demence, porozumění potřebám osob s demencí či jinou kognitivní poruchou
 3. Poradce a poradenství - základy poradenství, vedení dokumentace, práce s uživatelem služby, praktické zkušenosti z konzultační činnosti a pomoci pečujícím rodinám, problematika BPSD
 4. Klient s demencí a poradenství - časné stadium demence, podpůrné skupiny, aktivizace člověka s demencí v domácím prostředí, kompenzační pomůcky, manipulace s opečovávanou osobou v domácím prostředí, diagnostika kognitivní poruchy a trénink kognitivních funkcí
 5. Rodinný pečující a poradenství - základy krizové intervence, řešení problémových situací, zvládání jednání klienta, práce s emocemi, krizová intervence v praxi, základy komunikace s rodinnými pečujícími, spirituální hledisko péče, reminiscenční terapie v rodinné péči, terapeutické postupy na pomoc rodinným pečujícím, péče o pečující, život člověka s demencí, život osob, které pečují - kazuistiky, živé kazuistiky, problematika členění sociálních služeb, agenda příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením či nově problematika ošetřovného, modely rodinné péče, nácvik poradenství a komunikace s klientem, kazuistiky, rady a doporučení

Podrobný program kurzu pro ročník 2022 (aktualizovaná verze).

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo 03zkZ-9e.