Doporučení ČALS

Doporučení jsou prozatím určena především profesionálním pečujícím. Zajímavé mohou být pochopitelně i pro rodinné pečující či pro lidi s demencí, neboť se týkají dobré praxe ve službách pro lidi s demencí.

Vycházíme nejen z doporučení a zkušeností mezinárodních organizací (jakými jsou Alzheimer Europe a Alzheimer's Disease International), ale především z naší každodenní praxe poskytovatele sociálních služeb (respitní péče, konzultace), která je dále formovaná úzkou spoluprací s Gerontocentrem a našimi kontaktními místy.

 

strategie_cals_web