Konzultace

Česká alzheimerovská společnost se sídlem v Praze 8 poskytuje pečujícím rodinám a osobám se syndromem demence pomoc formou individuálních konzultací a svépomocných (podpůrných) skupin.  Cílem těchto služeb je podpora, pomoc a zlepšení kvality života jak osob s demencí, tak těch, kteří o ně pečují.

Individuální konzultace

Individuální konzultace poskytujeme jak lidem s demencí, tak jejich rodinným pečujícím. Konzultace probíhají v sídle společnosti, v budově Gerontologického centra, v  podpůrném a přátelském prostředí.

V rámci konzultací získávají pečující psychickou podporu a komplex informací, které se týkají péče o nemocného člena rodiny - např. diagnózy, léčby, průběhu nemoci, přístupu a komunikaci s nemocným, informace z oblasti sociálně-právní, forem institucionální pomoci a další. Psychosociální intervence je zaměřena především na snížení pečovatelského stresu a zátěže, duševní hygienu a zvládání nelehkého procesu péče v čase přítomném i budoucím. 

Svépomocné (podpůrné) skupiny

Čaj o páté je setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující, kde mohou získat celou řadu informací (často jsou na setkání zváni odborníci, kteří odpovídají na konkrétní otázky) ohledně pomoci člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe a zároveň skupina je otevřeným, bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší každodenní život s člověkem postiženým demencí. Setkání probíhají jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek, od 17:00 v sídle České alzheimerovské společnosti, ve společenské místnosti Gerontocentra.

Další svépomocná skupina Toulky pamětí a duší je určena lidem v počínající fázi demence, kterým pomáhá vyrovnávat se s příznaky i důsledky nemoci, pomáhá také udržet náhled a  poskytuje psychosociální podporu. Skupina se schází jednou za tři týdny, obvykle ve středu od 14:00. Termíny dalších Toulek  lze získat na telefonu linky České alzheimerovské společnosti (viz níže).