Databáze služeb

Název Hospic sv. Alžběty
Poskytovatel: Hospic sv. Alžběty
Adresa Kamenná 36
Brno
63900
Kraj Jihomoravský
Kontakt Mgr. Hana Margoldová 420 543 214 761
Popis služeb Lůžkový hospic je nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím komplexní paliativní péči nemocným v pokročilých a terminálních stádiích nevyléčitelných onemocnění. Nabízí profesionální řešení bolesti, dušnosti, nevolnosti, nehojících se ran a dalších tělesných potíží, které toto období obvykle provázení. Poskytuje rovněž psychickou, sociální a duchovní pomoc pacientům i jejich rodinám. V prostorách hospice je poskytována také registrovaná sociální služba - odlehčovací pobyty (respitní péče).
Hospicová poradna - registrovaná sociální služba odborného sociálního poradenství, která poskytuje poradenství uživatelům – pečujícím o blízké, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním v pokročilém či konečném stadiu, poradenství samotným nemocným a následně i poradenství pro pozůstalé. Součástí hospicové poradny je půjčovna pomůcek, která půjčuje zdravotnické a kompenzační pomůcky pro nemocné, jež jim usnadní pohyb, schopnost sebeobsluhy a které umožní pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí i v období posledních dnů života.
Domácí hospic – projekt, v rámci kterého je poskytována specializovaná paliativní péče v domácím nebo náhradním sociálním prostředí nemocným v pokročilých a terminálních stádiích nevyléčitelných chorob formou návštěv lékaře – specialisty, zdravotních sester, ošetřovatele, případně dalších odborníků.
Platby na www.hospicbrno.cz
Datum aktualizace
Název Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Brně
Poskytovatel: Diecézní charita Brno
Adresa Jiráskova 47
Rajhrad
664 61
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 547 232 223
Popis služeb Dům léčby bolesti poskytuje péči pacientům všech věkových skupin, kteří trpí chronickou bolestí různého původu, a paliativní péči pacientům, kterým již nelze zajistit vyléčení.
Datum aktualizace 22. duben 2020
Název Dobrovolnické hospicové centrum
Poskytovatel: Charita Ostrava
Adresa Kořenského 1323/17
Ostrava - Vítkovice
70300
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 599 508 505
Popis služeb Specifická služba Charity Ostrava, tým dobrovolníků, kteří docházejí do nemocnic, zařízení, domácností-poskytují podporu a rady,doprovázení,jde o terminální fáze onemocnění, zaměřeno na nádor.onemocnění, ale ani diagnosu demence neodmítají.
Datum aktualizace 22. duben 2020
Název Hospic na Svatém Kopečku
Poskytovatel: Hospic na Svatém Kopečku
Adresa nám. Sadové 4/24
Olomouc
77900
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 585 319 754
Popis služeb Hospic na Svatém Kopečku přijímá klienty z celé republiky, bez rozdílu věku, národnosti, sociálního postavení a vyznání. V hospici je 20 jednolůžkových pokojů s přistýlkou pro příbuzného ( doprovod ) a 5 dvoulůžkových pokojů. Všechny pokoje mají vlastní sociální příslušenství, telefon, malou chladničku a většinou televizor. K dispozici jsou také společné prostory hospice - recepce, zimní zahrada, jídelna, kaple a velká terasa.
Datum aktualizace 22. duben 2020
Název HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE - provozovatel o.s. TŘI
Poskytovatel: HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE - provozovatel o.s. TŘI
Adresa Sokolská 584
Čerčany
25722
Kraj Středočeský
Kontakt Ing. Lucie Vávrová 420 317 777 381
Popis služeb Režim dne je tu výrazně odlišný od režimu nemocničního. Pacienti obývají většinou jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro své blízké. Neruší-li to pohodu ostatních pacientů, přizpůsobuje se v maximální možné míře potřebám jednotlivců. Pacient se pohybuje po domě i mimo něj ve svém oblečení a pokud to zdravotní stav dovolí, chodí volně ven. Nebo může na čas pobyt v hospici přerušit. Prostředí hospice se maximálně blíží domácím podmínkám, ať už chodem provozu nebo vybavením, zvláště však atmosférou vytvářenou kvalitním týmem spolupracovníků.
Datum aktualizace
Název Hospic sv. Zdislavy
Poskytovatel: Hospic sv. Zdislavy
Adresa Pod Perštýnem 321/1
Liberec
46001
Kraj Liberecký
Kontakt 420 733 627 749
Datum aktualizace 25. leden 2019
Název Hospic Sv. Lazara
Poskytovatel: Hospic Sv. Lazara
Adresa Sladkovského 66
Plzeň
32600
Kraj Plzeňský
Kontakt sociální pracovnice 420 377 431 381
Popis služeb Do našeho hospice přijímáme nemocné na základě žádosti. Žádost kromě rodiny vyplní a nemocného doporučí ošetřující lékař (diagnóza, stávající léčba). Nemocný podepíše svobodný informovaný souhlas, který zaručuje, že do hospice nemůže být přeložen žádný pacient proti své vůli.
Platby pacient neonkologický 340 Kč/den, onkologický pacient od 70,- den (dle výše důchodu) a rodinný příslušník 50,- Kč/den
Datum aktualizace
Název HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA
Poskytovatel: Hospic sv. Štěpána
Adresa Rybářské nám 662/4
Litoměřice
41201
Kraj Ústecký
Kontakt dle příjmu pacienta od 95,- Kč/den 4 204 167 331 857
Popis služeb Nabízíme Vám komplexní ošetřovatelskou a lékařskou péči využívající moderní poznatky v léčbě bolesti a dalších příznaků ve 22 jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro rodinného příslušníka a 2 pokojích dvoulůžkových.
Datum aktualizace
Název HOSPIC v Mostě
Poskytovatel: HOSPIC v Mostě
Adresa Svážná 1528
Most
43401
Kraj Ústecký
Kontakt dle příjmu klienta od 90,- Kč/den 420 476 000 167
Popis služeb Lůžkové zařízení s 15 jednolůžkovými pokoji s příslušenstvím a 15 lůžky pro doprovázející slouží veřejnosti od 7. července 2005. V hospici se snaží jeho zaměstnanci vytvořit prostředí co nejvíce připomínající domácí prostředí, kde pacient sám určuje svůj denní režim. Na každém pokoji je také lůžko pro přespání blízké osoby, kterou si pacient přeje mít u sebe.
Datum aktualizace
Název Hospic Anežky České
Poskytovatel: Oblastní charita Červený Kostelec
Adresa 5. května 1170
Červený Kostelec
54941
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 491 467 030
Popis služeb Služby: 30 odborně specializovaných hospicových lůžek pro pacienty z celé České republiky bez rozdílu vyznání, národnosti a sociálního postavení; poradenské hospicové centrum s půjčovnou zdravotnických pomůcek pro pacienty v domácí péči.
Datum aktualizace 22. duben 2020
Název Hospic sv. J. N. Neumanna
Poskytovatel: Hospic sv. J. N. Neumanna
Adresa Neumannova 142
Prachatice
38301
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 388 311 726
Popis služeb Do našeho hospice přijímáme nemocné na základě vyplněné žádosti o přijetí. Žádost kromě rodiny vyplní a nemocného doporučí ošetřující lékař (diagnóza, stávající léčba). Další služby: respitní pobyty (pacient může být přijat na dobu určitou, po té se vrací do domácího ošetřování), půjčovna pomůcek.
Platby pacient 200,- Kč/den, doprovod 50,- Kč/den
Datum aktualizace
Název Hospic Hvězda
Poskytovatel: HVĚZDA - občanské sdružení
Adresa Sokolovská 967
Zlín - Malenovice
76302
Kraj Zlínský
Kontakt Bc. Malíková Eva 420 606 722 666
Popis služeb Posláním Hospice Hvězda je poskytování paliativní péče, tzn. odstraňování či zmírňování příznaků postupující závažné nevyléčitelné nemoci, u níž byly v léčbě (s ohledem na příčinu) vyčerpány všechny možnosti a prostředky vedoucí k uzdravení nemocného.
Datum aktualizace 29. leden 2018
Název Diakonie CČE - hospic Citadela
Poskytovatel: Diakonie ČCE Valašské Meziříčí
Adresa Žerotínova 1421
Valašské Meziříčí
757 01
Kraj Zlínský
Kontakt Ruth Kopecká, tel. 571 629 084,  mob. 605 518 212 420 571 629 084
Popis služeb a) Hospicová paliativní péče je poskytována nevyléčitelně nemocným klientům  v terminálním stadiu onemocnění. Převážně jde o klienty v pokročilých stádiích onkologických onemocnění.
b) Sociálně zdravotní lůžka slouží pro klienty, kteří jsou propouštění z lůžek následné péče nemocnic a jsou čekateli na umístění do domovů pro seniory nebo je zapotřebí překlenout dobu nutnou k vytvoření zázemí pro péči v rodině.
c) Odlehčovací pobytové služby jsou určeny pro rodiny trvale pečující o své blízké, za které je přebírána péče po dobu nutnou k jejich zotavení.
d) Odborné sociální poradenství je zaměřeno zejména na oblast paliativní péče a na podporu klientů a jejich rodin v tíživé situaci související s nevyléčitelným onemocněním s prognózou krátké doby života nemocného.
Platby Podle zákona č.108/2006Sb. a vyhl. č.340/2007Sb.
Datum aktualizace 1. únor 2018
Název Hospic Štrasburk
Poskytovatel: Hospic Štrasburk
Adresa Bohnická 12
Praha 8
18000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 283 105 511
Popis služeb Pokoje s přistýlkou - přijímají na pobyt rodinu. Pro pacienty s onkologickou diagnózou.
Platby 300,- Kč/den
Datum aktualizace 25. leden 2019
Název Hospic Frýdek - Místek, p.o.
Poskytovatel: Hospic Frýdek - Místek, p.o.
Adresa I. J. Pešiny 3640
Frýdek Místek
73801
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 595 538 111
Datum aktualizace 27. březen 2020
Název Hospic Malovická
Poskytovatel: Hospic Malovická
Adresa Malovická 3304/2
Praha 4
14000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 272 011 020
Datum aktualizace 25. leden 2019
Název Domov s paliativní péčí Pod střechou
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Praha 2
Adresa Jana Masaryka 34
Praha 2
120 00
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 224 254 406
Popis služeb více informací na: http://cssp2.cz/domov-s-paliativni-peci/
Datum aktualizace 25. leden 2019
Název Lůžkové oddělení paliativní péče NMSKB
Poskytovatel: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Adresa Vlašská 36
Praha 1
11833
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 257 197 118 (116)
Popis služeb více informací na: http://www.nmskb.cz/pro-pacienty/oddeleni/paliativni-pece
Datum aktualizace 25. leden 2019
Sbalit