Lůžkové oddělení paliativní péče NMSKB

více informací na: http://www.nmskb.cz/pro-pacienty/oddeleni/paliativni-pece
Poskytovatel: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Typ služby: hospicová péče
Adresa: Vlašská 36
Praha 1
11833
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: 257 197 118 (116)
E-mail: 9fFuSYUS9fFuSW7r
WWW: www.nmskb.cz/pro-pacienty/oddeleni/rehabilitacni-luzkove-oddeleni
Datum aktualizace: 25. leden 2019