Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Adresa: Vlašská 36
Praha 1
11833
Kraj: Hlavní město Praha
Telefon: 420 257 197 111
Fax: 257 530 302
E-mail: 9fFuSYUS9fFuSW7r
WWW: www.nmskb.cz/pro-pacienty/oddeleni/rehabilitacni-luzkove-oddeleni

Služby

Lůžkové oddělení paliativní péče NMSKB hospicová péče
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského následná péče