Databáze služeb

Název SENIOR CZ - gerontopsychiatrické lůžkové oddělení
Poskytovatel: SENIOR CZ
Adresa Lipová 11/23
Ústí nad Labem
40010
Kraj Ústecký
Kontakt 736 482 245, 736 482 250 , 420 475 220 970
Datum aktualizace 15. duben 2020
Název Geriatrické centrum, Pardubické krajské nemocnice, a.s.
Poskytovatel: Geriatrické centrum, Pardubické krajské nemocnice, a.s.
Adresa Kyjevská 44
Pardubice
53203
Kraj Pardubický
Kontakt Bc. Kateřina Okrouhlíková 420 466 019 103
Popis služeb Mimo kompletní zdravotnické služby, služby poradenské
Datum aktualizace
Název Psychiatrická léčebna
Poskytovatel: Psychiatrická léčebna
Adresa Húskova 2
Brno
61832
Kraj Jihomoravský
Kontakt pí Zita Neubauerová - staniční sestra, linka 10 420 548 123 111
Datum aktualizace
Název FN Brno - Bohunice, MUDr. Tomanová
Poskytovatel: FN Brno - Bohunice, MUDr. Tomanová
Adresa Jihlavská 20
Brno
62500
Kraj Jihomoravský
Kontakt MUDr. Tomanová - tel.: 532 232 369, sestra - p. Dvořáčková - tel.: 532 232 094 420 532 232 369
Popis služeb vyšetření kognitivních funkcí, 1 den v týdnu ambulantní psychiatrická péče, omezeně také možnost hospitalizace pacientů s demencí na oddělení (hlavně ženy).
Datum aktualizace
Název Specializovaná poradna geriatrická ambulance pro kognitivní poruchy při LF MU a FN Brno-Bohunice (KIGOPL)
Poskytovatel: Specializovaná poradna geriatrická ambulance pro kognitivní poruchy při LF MU a FN Brno-Bohunice (KIGOPL)
Adresa Jihlavská 20
Brno
62500
Kraj Jihomoravský
Kontakt MUDr. Hana Meluzínová 420 532 232 109
Popis služeb Poradna pro poruchy paměti funguje při specializované geriatrické ambulanci Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství (KIGOPL) LF MU a FN Brno. Je určena pro dlouhodobé sledování a dispenzarizaci mobilních starších nemocných s poruchami paměti. Tato ambulance provádí diagnostiku  kognitivních poruch v nejširším slova smyslu od klinického vyšetření a provedení nervově funkčních testů přes diagnostiku zobrazovací (CT, NMR, SPECT) a vyšetření krve. Poradna je také v indikovaných případech zahájit a vést terapii kognitivy. Indikováni jsou nemocní s lehkým nebo středním defektem mentálních funkcí. Není určena pro ležící nemocné, případně pacienty ve velmi těžkém nebo terminálním stavu. Geriatrická ambulance slouží nemocným seniorům jako klasická "interní" ambulance (lékař s interně-geriatrickou erudicí, EKG, základní spirometrie, možností laboratorních a dalších vyšetření podle medicínské potřeby a indikace, které umožňuje diagnostický komplement FN Brno). Podílí se na řešení některých otázek, které jsou specificky spjaty s multimorbiditou,   dysabilitou, polyfarmakoterapií tolik typickými právě pro vyšší věk. Vedle zmíněného patří do oblasti zájmu této ambulance  problematika pádů a všech chorob, které mají zvýšený výskyt ve stáří a urychlují proces stárnutí jako takový (ateroskleróza, hypertenze, diabetes, hyperlipoproteinémie atd.)
Datum aktualizace
Název Pál Andor, MUDr. - psychiatr
Poskytovatel: MUDr. Andor Pál, psychiatr
Adresa Kamenná 11
Brno
63900
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 543 330 965
Popis služeb Psychiatr, sexuolog.
Datum aktualizace 26. červen 2018
Název Sdružení zdravotnických zařízení II Brno p.o. - psychiatrie
Poskytovatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno p.o. - psychiatrie
Adresa Zahradníkova 2/8
Brno
61141
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 541 552 111
Datum aktualizace
Název NsP-Psychiatrie
Poskytovatel: NsP-Psychiatrie
Adresa Dělnická 24
Havířov- město
73601
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 596 491 111
Datum aktualizace 14. duben 2020
Název Psychiatrická léčebna Opava
Poskytovatel: Psychiatrická léčebna Opava
Adresa Olomoucká 88
Opava
74601
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 553 695 284
Popis služeb Oddělení pro gerontopsychiatrii.
Datum aktualizace 14. duben 2020
Název Psychiatrická léčebna Šternberk
Poskytovatel: Psychiatrická léčebna Šternberk
Adresa Olomoucká 173
Šternberk
78501
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 585 085 111
Popis služeb .
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Poskytovatel: Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Adresa Lípy 15
Kosmonosy
29306
Kraj Středočeský
Kontakt 420 326 715 711
Popis služeb Pokrýváme péči o klienty především z našeho spádového regionu:okresy Ml. Boleslav, Jičín, Mělník, Liberec, Jablonec n. Nisou, Semily, Trutnov, Nymburk a část okresu Kolín. Pro klienty z jiných oblastí pouze pokud to momentální kapacita umožňuje. Zajistíme zklidnění neklidného a zmateného  klienta s demencí, naše zařízení nedisponuje sociálními lůžky. Kapacita je 55 lůžek na mužském oddělení a 40 na ženském.
Datum aktualizace 17. leden 2020
Název Psychiatrická léčebna Dobřany
Poskytovatel: Psychiatrická léčebna Dobřany
Adresa Ústavní 2
Dobřany
33441
Kraj Plzeňský
Kontakt 420 377 813 111
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Psychiatrická léčebna Jihlava
Poskytovatel: Psychiatrická léčebna Jihlava
Adresa Brněnská 54
Jihlava
58624
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt 420 567 552 111
Popis služeb V současné době léčebna pracuje s kapacitou 600 lůžek na 17 odděleních, zajišťuje lůžkovou péči pro šest okresů - Jihlava, Žďár n. Sázavou, Třebíč, Pelhřimov, Jindřichův Hradec a Tábor. Poskytujeme jak odbornou nemocniční péči akutně nemocným, tak i dlouhodobou péči rehabilitační nemocným s provleklým průběhem jejich choroby.
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Poskytovatel: Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Adresa Rozkošská 2322
Havlíčkův Brod
58023
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt 420 569 478 111
Popis služeb Dva primariáty s gerontopsychiatrickými lůžky pro pacienty nad 65 let věku. Celkem 136 ženských lůžek a 87 mužských lůžek, která mohou být využita pro specializovanou lůžkovou péči pro pacienty s demencí a  přidruženými duševními poruchami.
Platby veřejné zdravotní pojištění
Datum aktualizace 15. duben 2020
Název Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
Poskytovatel: Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
Adresa
Horní Beřkovice
41185
Kraj Ústecký
Kontakt 420 416 808 111
Popis služeb Oddělení jsou určena pro pacienty nad 65 let věku, nejčastěji jsou zde hospitalizováni pacienti s poruchami paměti, nálady, s poruchami obsahu myšlení a poruchami vnímání.
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Psychiatrická léčebna v Kroměříži
Poskytovatel: Psychiatrická léčebna v Kroměříži
Adresa Havlíčkova 1265/46
Kroměříž
76740
Kraj Zlínský
Kontakt doporučení od psychiatra přijme příjmové oddělení 420 573 314 111
Popis služeb Gerontopsychiatrické oddělení, nespecializuje se na Alzheimerovu chorobu. Hospitalizace po dobu trvání léčebného důvodu, akutní stavy zmatenosti. Léčebna neřeší sociální problémy.
Platby péči hradí pojišťovna
Datum aktualizace 20. březen 2020
Název Psychiatrická léčebna Bohnice
Poskytovatel: Psychiatrická léčebna Bohnice
Adresa Ústavní 91
Praha 8
18102
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 284 016 111
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Esmedicum s.r.o.
Poskytovatel: Esmedicum s.r.o.
Adresa Chelčického 39
Praha 3
13000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt MUDr. Markéta Skácelová
Popis služeb Zajišťujeme psychiatrickou péči pro klienty v domovech seniorů na celém území hl. m. Prahy hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Organizujeme přednášky pro personál zdravotnických a sociálních zařízení a besedy pro příbuzné.
www.esmedicum.cz
Datum aktualizace 9. únor 2019
Název Geriatrické oddělení FN Plzeň
Poskytovatel: Geriatrické oddělení FN Plzeň
Adresa Eduarda Beneše 13
Plzeň
30599
Kraj Plzeňský
Kontakt MUDr. Soukupová Kateřina 420 377 402 141
Popis služeb Akutní geratrická péče na lůžku, konziliárně péče neurologa a psychiatra. Aktivity pro pacienty v rámci geriatrického oddělení.
Datum aktualizace
Název Léčebna dlouhodobě nemocných
Poskytovatel: Léčebna dlouhodobě nemocných
Adresa Komenského 440
Lomnice nad Popelkou
51251
Kraj Liberecký
Kontakt 420 481 671 112
Popis služeb léčebna dlouhodobě nemocných, pacienty s demencí přijímají, ale pouze omezeně - otevřené oddělení
Platby úhrada od pojišťoven
Datum aktualizace
Název Centrum doléčování a rehabilitace druhé oddělení CEDR2 nemocnice Jablonec nad Nisou
Poskytovatel: Centrum doléčování a rehabilitace druhé oddělení CEDR2 nemocnice Jablonec nad Nisou
Adresa Nemocniční 268
Tanvald
46841
Kraj Liberecký
Kontakt MUDr. Poupa - primář, Krtičková Iva - vrchní sestra 420 483 394 682
Popis služeb Doléčovací a rehabilitační centrum, umístění na základě lékařské indikace
Platby hradí zdravotní pojišťovna
Datum aktualizace
Název AESKULAP, s.r.o. - léčebný ústav Červená Voda
Poskytovatel: AESKULAP, s.r.o. - léčebný ústav Červená Voda
Adresa Červená Voda 333
Červená Voda
56161
Kraj Pardubický
Kontakt Irena Dostálová - vrchní sestra 420 465 626 321
Popis služeb Ošetřovatelská péče, včetně rehabilitace, 14 sociálních lůžek
Platby Hospitalizaci ze zdravotních důvodů hradí pojišťovna. Od 1. 9. 2007 poskytují sociální služby (dle § 52 zákona č. 108/2006Sb.) na dalších 14 lůžkách - soc. péči hradí klient, zdravotní péči pojišťovna.
Datum aktualizace
Název LDN Nemocnice Litomyšl (U Svaté Kláry)
Poskytovatel: LDN Nemocnice Litomyšl (U Svaté Kláry)
Adresa Zámecká 508
Litomyšl
57001
Kraj Pardubický
Kontakt sociální pracovnice pí Bulvová - 461 655 481 420 461 613 204
Popis služeb Oddělení slouží především k doléčení a rekonvalescenci pacientů po kardiovasculárním onemocnění, k rehabilitaci po chirurgických či ortopedických operacích, po polytraumatech a kraniotraumatech, k povýšení soběstačnosti pacientů chronicky nemocných a polymorbidních, k realimentaci nemocných s deficitem výživy.
Platby hrazeno pojišťovnou
Datum aktualizace
Název LDN Moravská Třebová
Poskytovatel: LDN Moravská Třebová
Adresa Svitavská 25
Moravská Třebová
57101
Kraj Pardubický
Kontakt vedoucí lékař MUDr. Jiří Král 420 461 352 348
Popis služeb Následná péče po dobu max. 3 měsíců. Demence není kontraindikací k přijetí.
Platby hrazeno pojišťovnou
Datum aktualizace
Název Poličská nemocnice, s.r.o. - LDN
Poskytovatel: Poličská nemocnice, s.r.o. - LDN
Adresa Eimova 294
Polička
57201
Kraj Pardubický
Kontakt primář MUDr. Milan Provazník 420 461 722 700
Popis služeb 120 lůžek pro zdravotní indikaci, 8 sociálních lůžek (částečně hradí pacient). Doba pobytu - 3měsíce, přednostně přijímáni klienti z Poličky a okolí. Zařízení přijímá pacienty s demencí.
Platby zdravotní péči hradí pojišťovna, na sociální péči klient doplácí
Datum aktualizace
Název LDN Rybitví
Poskytovatel: LDN Rybitví
Adresa Činžovních domů 140
Rybitví
53354
Kraj Pardubický
Kontakt sociální pracovnice 420 466 680 125
Popis služeb Následná péče a rehabilitace po dobu cca 3 měsíců. Alzheimerova choroba není kontraindikací k přijetí.
Platby hrazeno pojišťovnou
Datum aktualizace
Název LDN Svitavy
Poskytovatel: LDN Svitavy
Adresa Kollárova 7
Svitavy
56802
Kraj Pardubický
Kontakt vrchní sestra Věra Stichová 420 461 569 336
Popis služeb Péče o  nemocné, u kterých je již ukončen diagnostický proces a charakter jejich nemocí vyžaduje dlouhodobou sesterskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Standartní doba pobytu 3 měsíce.
Platby hrazeno pojišťovnou
Datum aktualizace
Název Oddělení dlouhodobě nemocných - nemocnice Sokolov
Poskytovatel: Oddělení dlouhodobě nemocných - nemocnice Sokolov
Adresa Slovenská 35/545
Sokolov
35600
Kraj Karlovarský
Kontakt prim. MUDr. Natalie Rubanová tel.: 352 520 212 420 352 307 111
Popis služeb Do následné péče jsou přebíráni pacienti především z lůžkových odděleních Nemocnice Sokolov. Na oddělení dlouhodobě nemocných je prováděna následná péče ošetřovatelská, léčebná, paliativní a péče rehabilitační. Pacienti jsou přijímáni obvykle na dobu 3 měsíců.
Platby péče je hrazena pojišťovnou
Datum aktualizace
Název LDN Brno
Poskytovatel: LDN Brno
Adresa Červený kopec 1
Brno
63900
Kraj Jihomoravský
Kontakt MUDr.Vepřeková 420 543 165 111
Datum aktualizace
Název LDN Brno
Poskytovatel: LDN Brno
Adresa Polní 3
Brno
63900
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 543 165 356
Datum aktualizace
Název LDN Nemocnice Milosrdných bratří
Poskytovatel: LDN Nemocnice Milosrdných bratří
Adresa Polní 3
Brno
63900
Kraj Jihomoravský
Kontakt MUDr. Blanka Vepřeková 420 543 165 111
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Centrum lékařské péče spol. s.r.o.
Poskytovatel: Centrum lékařské péče spol. s.r.o.
Adresa Vránova 172
Brno
62100
Kraj Jihomoravský
Kontakt 544 527 550 - sanatorium, nepřetržitý provoz - MUDr. Zdeňka Hloušková- vedoucí lékařka, 544 527 540  ústředna,  Renata Mantlová  ředitelka
Renata Mantlová - ředitelka 420 544 527 540
Popis služeb Poskytujeme přechodné i dlouhodobé pobyty pro seniory.
Datum aktualizace
Název Nemocnice Milosrdných bratří
Poskytovatel: Nemocnice Milosrdných bratří
Adresa Pod Klášterem 17
Letovice
67961
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 516 426 111
Datum aktualizace 14. duben 2020
Název Nemocnice Valtice, s.r.o. - LDN
Poskytovatel: Nemocnice Valtice, s.r.o. - LDN
Adresa Klášterní 4
Valtice
69142
Kraj Jihomoravský
Kontakt paní Trllová 420 519 363 111
Datum aktualizace
Název LDN Zastávka
Poskytovatel: LDN Zastávka
Adresa Lipová 226
Zastávka
66484
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 546 411 115
Datum aktualizace
Název Nemocnice Znojmo
Poskytovatel: Nemocnice Znojmo
Adresa Vídeňská 8
Znojmo
67035
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 515 215 111
Datum aktualizace 14. duben 2020
Název Léčebna pro dlouhodobě nemocné Žáry
Poskytovatel: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Žáry
Adresa č.d. 3
Albrechtice-Žáry
79395
Kraj Moravskoslezský
Kontakt pí.Dotková 420 554 652 611
Popis služeb Je zde poskytována komplexní ošetřovatelská, léčebná a rehabilitační péče. Odborná a konziliární vyšetření nemocných zajišťuje nemocnice v  Krnově, kam jsou pacienti dopravování  sanitními vozy DZS nemocnice Krnov.
Platby přes pojišťovnu
Datum aktualizace
Název Nemocnice Bruntál a.s.
Poskytovatel: Nemocnice Bruntál a.s.
Adresa Nádražní 27
Bruntál
79201
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 554 700 111
Popis služeb Nestátní Nemocnice Bruntál Firma provozuje léčebny dlouhodobě nemocných v Kunově a ve Dvorcích, obcích okresu Bruntál (LDN Dvorce tel: 554 745 013; LDN Kunov tel: 554 743 160). Dále zde působí domácí zdravotní péče (pí Horvátová, pí Zahradničková tel: 554 700 255).
Datum aktualizace
Název Léčebna pro dlouhodobě nemocné Dvorce
Poskytovatel: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Dvorce
Adresa Nemocniční 287
Dvorce
79368
Kraj Moravskoslezský
Kontakt vrch.sestra pí. Komzáková 420 554 745 013
Popis služeb V indikacích převažují stavy  po CMP (centrální mozková příhoda) s paresami, stavy poúrazové s postižením mozku a míchy, nervová degenerativní onemocnění a s věkem nemocných přibývajících postižení mozku na podkladě oběhové nedostatečnosti.
Platby dle zákona
Datum aktualizace
Název Gaudium Frýdek-Místek s.r.o.
Poskytovatel: Gaudium Frýdek-Místek s.r.o.
Adresa Revoluční 1282
Frýdek-Místek
73801
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 558 630 327
Popis služeb Gaudium s.r.o. Frýdek-Místek - léčebna dlouhodobě nemocných poskytuje zdravotní následnou péči o celkové kapacitě 60 lůžek.
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Poskytovatel: Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Adresa č.d. 442
Jablunkov
73991
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 558 357 291
Datum aktualizace
Název Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Poskytovatel: Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Adresa Vítkov 3-Klokočov
Klokočov
74747
Kraj Moravskoslezský
Kontakt prim.MUDr.Mazura 420 556 300 490
Popis služeb soc. prac. pomáhá při vyhledávání služeb násl. péče, další umístění, dom. péče atd.
Platby platby nad rámec zákona pouze ve třech nadstandardních pokojích
Datum aktualizace
Název Therápon 98, poliklinika
Poskytovatel: Therápon 98, poliklinika
Adresa Štefánikova 1301
Kopřivnice
74221
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 556 870 111
Popis služeb Neurologická ambulance - MUDr.Michalská, linka 258 Psychiatrická ambulance - MUDr.Vybíral, linka 284
Datum aktualizace
Název Léčebna dlouhodobě nemocných
Poskytovatel: Léčebna dlouhodobě nemocných
Adresa
Kopřivnice
74221
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 556 870 196
Datum aktualizace
Název Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Poskytovatel: Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Adresa
Nové Heřminovy
79201
Kraj Moravskoslezský
Kontakt MUDr. Kubíček 420 554 743 155
Popis služeb soc.pracovnice zajišťuje příp.další umístění
Platby dle zákona
Datum aktualizace
Název Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Poskytovatel: Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Adresa Nadační 1
Odry
74235
Kraj Moravskoslezský
Kontakt prim.MUDr.Mildnerová 420 556 730 400
Popis služeb sociální sestra zajišťuje dom.péči, docházení psychiatra
Platby ze zákona
Datum aktualizace
Název Geriatrické a doléčovací oddělení
Poskytovatel: Geriatrické a doléčovací oddělení
Adresa Olomoucká 86
Opava
74679
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Rýmanovská 420 553 766 789
Popis služeb : Lůžková část geriatrického a doléčovacího oddělení má 48 lůžek a je umístěna v areálu nemocnice v pavilonu F a pavilonu V10. Pacienti jsou přijímáni na základě doporučení praktického nebo odborného lékaře z ambulance nebo jiného oddělení nemocnice.
Největší spektrum pacientů je vyššího věku, a proto celý vyšetřovací, léčebný a rehabilitační postup je přizpůsoben těmto pacientům.

Nejčastěji jsou u nás léčeni pacienti s těmito chorobami:
• srdeční a cévní nemoci
• po cévních mozkových příhodách
• po různých zlomeninách vyžadujících delší hojení a následnou rehabilitaci
• s chronickými dlouhodobě se hojícími ranami
• po pádech a zhoršení pohyblivosti v důsledku onemocnění kloubů nebo degenerativního
poškození mozku
• s poruchami paměti
• se zhoršenou soběstačností v důsledku onemocnění
• pacienti vyžadující paliativní péči v důsledku pokročilého základního onemocnění

Naším cílem je léčit nepříjemné symptomy, které přináší základní onemocnění, t.j chronická onkologická či neonkologická bolest, dušnost, dehydratace, deprese, zácpa …. Výsledkem by měla být lepší kvalita života.
Platby péče je hrazena zdravotní pojišťovnou
Datum aktualizace
Název Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Poskytovatel: Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Adresa Popská 9
Opava
74601
Kraj Moravskoslezský
Kontakt prim.MUDr.Marek 420 553 766 780
Datum aktualizace
Název Léčebna pro dlouhodobě nemocné Orlová
Poskytovatel: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Orlová
Adresa Masarykova 900
Orlová-Lutyně
73514
Kraj Moravskoslezský
Kontakt vrch.sestra Kluzová 420 596 583 610
Datum aktualizace
Název Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Poskytovatel: Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Adresa Opavská 90
Vítkov
74901
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Ivanovová Jiřina 420 556 314 111
Popis služeb LDN poskytuje zdravotní péči občanům a rekreantům ve spádové oblasti jihozápadní části okresu Opava – v mikroregionech Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Březová a v rekreační oblasti podél řeky Moravice.
Datum aktualizace
Sbalit