Léčebna pro dlouhodobě nemocné Dvorce

V indikacích převažují stavy  po CMP (centrální mozková příhoda) s paresami, stavy poúrazové s postižením mozku a míchy, nervová degenerativní onemocnění a s věkem nemocných přibývajících postižení mozku na podkladě oběhové nedostatečnosti.
Poskytovatel: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Dvorce
Typ služby: následná péče
Adresa: Nemocniční 287
Dvorce
79368
Kraj: Moravskoslezský
Kontakt: vrch.sestra pí. Komzáková , 420 554 745 013
WWW: www.szzkrnov.cz/htm/ldndvorce.htm
Platby: dle zákona
Kapacita služby: 80
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: