Léčebna pro dlouhodobě nemocné

soc. prac. pomáhá při vyhledávání služeb násl. péče, další umístění, dom. péče atd.
Poskytovatel: Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Typ služby: následná péče
Adresa: Vítkov 3-Klokočov
Klokočov
74747
Kraj: Moravskoslezský
Kontakt: prim.MUDr.Mazura , 420 556 300 490
WWW: www.fnspo.cz/kliniky/klo/index.html
Platby: platby nad rámec zákona pouze ve třech nadstandardních pokojích
Kapacita služby: 160
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: