Covid-19

Covid-19 ovlivňuje životy každého z nás, probíhající globální epidemie má dopad také na služby České alzheimerovské společnosti.

Zveřejněno: 9. března 2020 | Rubriky: Články , Novinky ČALS

Česká alzheimerovská společnost si uvědomuje vážnost situace v souvislosti se šířením nového koronaviru (COVID-19). Jsme si vědomi toho, že lidé s demencí jsou nejohroženější skupinou a máme tedy zájem je v co největší možné míře chránit. Z toho důvodu zavádíme tato opatření a prosíme Vás o spolupráci a pochopení při jejich naplňování:

  • Pokud plánujete využít naší služby konzultace, zvažte, zda se budete chtít na konzultaci setkat osobně či využijete telefonické konzultace v předem dohodnutý čas. Konzultaci objednávejte na tel. 283 880 346. (Všichni objednaní klienti budou postupně kontaktováni naší recepcí či přímo konzultantkami.)
  • Pokud k nám plánujete přijít osobně, přijďte prosím zdraví (bez známek jakéhokoliv akutního onemocnění) a 14 dní po návštěvě rizikových oblastí (Itálie, Jižní Korea, brzy také Německo atd.).
  • Dočasně přerušujeme svépomocné skupiny pro lidi s demencí (Toulky pamětí a duší) a skupiny pro pečující (Čaje o páté).
  • Do odvolání nebudou probíhat ani skupinky kognitivního tréninku Zaměřeno na paměť s Mgr. Hanou Orlíkovou.
  • Dočasně přerušujeme i vyšetření paměti v rámci projektu Dny paměti. Všichni objednaní klienti budou kontaktováni naší recepcí, s níž je případně možné domluvit výjimku (opět za předpokladu, že zájemce o vyšetření nevykazuje známky akutního onemocnění a ani se nevrátil z rizikové oblasti).

Dovolujeme si Vás informovat i o dalších praktických opatřeních, se kterými se v sídle České alzheimerovské společnosti můžete setkat:

  • Na recepci je k dispozici toaleta, na níž je možné si umýt ruce, použít je možné také dezinfekci, která je u vchodu. Oceníme, pokud tento základní prostředek proti šíření epidemie využijete.
  • Nepovažujte prosím za nezdvořilost, že Vám při osobním setkání nepodáme ruku.
  • Při setkání se budeme také snažit udržovat „bezpečný“ odstup alespoň 1 m.
  • Po každé návštěvě vyvětráme konzultační místnost a použijeme dezinfekci na povrchy.
  • V budově nepotkáte kolegyně s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Předpokládáme, že situace se bude nadále vyvíjet, ale prozatím jsou tato doporučení a opatření platná do 3. dubna 2020.

Děkujeme za spolupráci a pochopení a přejeme všem pevné zdraví!

Martina Mátlová, ředitelka České alzheimerovské společnosti