Čaje o páté

Čaj o páté je setkání svépomocné (nebo také podpůrné) skupiny pro rodinné pečující. Setkání rodinným pečujícím nabízejí příjemné místo, kde mohou získat celou řadu informací (často jsou na setkání zváni odborníci, kteří odpovídají na konkrétní otázky) o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe a zároveň jsou bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí.

Svépomocnou skupinu vedou zkušené konzultantky ČALS PhDr. Eva Jarolímová a Bc. Gisela Younisová.

Setkání probíhají jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek, od 17:00 v sídle ČALS, ve společenské místnosti Gerontocentra. Obvykle trvají dvě hodiny. V současné době probíhají setkání on-line od 16:00 hod. Aktuální termíny setkání najdete v tomto přehledu.

Pokud byste setkání rádi navštívili a ještě jste na Čaji nebyli, kontaktujte prosím Evu Jarolímovou (na telefonu 283 880 346, či 03zkZ-9e), která Vám sdělí podrobnosti.