Zaměřeno na paměť

Pro všechny zájemce o kognitivní trénink nabízíme jednou týdně hodinový skupinový kognitivní trénink, který je určený pro lidi s mírnou kognitivní poruchou. Trénink povede zkušená lektorka Mgr. Hana Orlíková.

Podle Světové zdravotnické organizace je procvičování mozku a udržování společenských aktivit jedním z 5 klíčových opatření, která napomáhají ke snížení rizika rozvoje demence. Mentální trénink a společenské aktivity jsou prospěšné i ve chvíli, kdy člověk s nějakou formou demence žije.

Spojte příjemné s užitečným. Procvičíte si soustředění, paměť a logické uvažování. Dozvíte se zajímavosti ze světa. Strávíte příjemnou hodinku ve společnosti milých seniorů a naší lektorky. Cílem není zvítězit nad ostatními, ale užít si společně strávený čas.

Začínáme 7. ledna 2020.

Kdy: každé úterý od 13:30 do 14:30

Skupina je otevřená a je možno se přihlásit na libovolný počet hodin. Pro docílení lepšího výsledku však doporučujeme pravidelnou účast.

Kde: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600/5, Praha 8

Přihlašujte se prosím telefonicky na 283 880 346 nebo na 608 719 565 .