Dny paměti

Diagnózu je třeba znát včas!

Projekt byl zahájen v červnu 2008 a od té doby úspěšně pokračuje.

 

Proč je třeba věnovat pozornost paměti?

Problémy s pamětí mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, která postupně vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Demence podle posledních odhadů postihuje v ČR více než 156 000 občanů. Léčena je přitom méně než čtvrtina pacientů.
Alzheimerova choroba začíná pozvolna a vcelku nenápadně. Nejdříve se přitom u nemocného zhoršuje právě paměť (především paměť krátkodobá). Postupně se nemocný není schopen postarat o některé věci v domácnosti, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.
Problémy s pamětí samozřejmě mohou být normální součástí života. Není možné očekávat, že mysl člověka, podobně jako jeho svaly, zůstane po celý život stejně pružná. Není ale možné jednoduše říct, že ke stáří zapomínání prostě patří.


Proč je dobré znát diagnózu?

Znát diagnózu je dobré jednoduše proto, že bez diagnózy není možné nemocného správně léčit. Na možnou demenci ukazují příznaky, které mohou poukazovat na jiné stavy, se kterými je možné se v současné době vypořádat velice jednoduše (jedná se například o dehydrataci anebo depresi).
To, zda se jedná o Alzheimerovu chorobu, je nutné vědět co nejdříve. Současná medicína sice neumí Alzheimerovu chorobu vyléčit, umí ji ale léčit. Léky, které se nemocným podávají, dokážou do jisté míry nemoc pozastavit a v zásadě konzervovat momentální stav. Je proto výhodné, aby k tomuto „uchovávání“ došlo v co nejranější fázi, kdy je nemocný ještě schopen se postarat sám o sebe, kdy je také schopen rozhodovat o svém dalším životě (o své péči, o uspořádání majetkových a rodinných záležitostí, atd.).


Kde je možné nechat si bezplatně vyšetřit paměť?

Vyšetření probíhají ve vybraných kontaktních místech. Vyšetření paměti probíhá na základě telefonické objednávky v konkrétním kontaktním místě. Kontakty můžete nalézt také na této mapce (vyšetření paměti poskytují místa označená hvězdičkou).


Co se děje po vyšetření?

Paměť vyšetří naši proškolení spolupracovníci pomocí sady testů. Vyplnění dotazníků trvá přibližně hodinu (může trvat ale i výrazně déle). Výsledky testu ukážou, zda jsou problémy s pamětí závažné, a zda naznačují přítomnost nějaké nemoci. Pokud ano, je třeba podstoupit odborné vyšetření u neurologa, psychiatra, anebo geriatra, který pomocí dalších testů zjistí, co je příčinou poruchy paměti a případně zahájí vhodnou léčbu.
Kontakty na lékaře získáte po vyšetření v kontaktním místě České alzheimerovské společnosti.

 


Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Praha_logo