Rozvoj kontaktních míst

Cílem projektu Rozvoj kontaktních míst ČALS, který je spolufinancovaný z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR, je podpora stávajících kontaktních míst České alzheimerovské společnosti a také zajištění funkčních kontaktních míst v krajských městech, v nichž se aktuálně žádné kontaktní místo nenachází.

Projekt sestává ze tří základních aktivit:

    1. podpora kontaktních míst
    2. doplnění sítě kontaktních míst
    3. vzdělávací program a podpora pro poradce a lektory

V rámci druhé aktivity ČALS zveřejnil svou výzvu, na niž mohli reagovat zájemci o poskytování služeb kontaktního místa. Vzdělávání pro poradce, kteří poskytují služby poradenství lidem s demencí a jejich rodinným příslušníkům bylo akreditováno u MPSV a termíny kurzu byly zveřejněny. Na Podporu tvorby strategie kontaktních míst ČALS a přípravu k certifikaci Vážka®, výcvik lektorů a konzultantů v kontaktních místech ČALS (zařazené mezi první a třetí aktivitu projektu) ČALS vyhlašuje výběrové řízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union