Gerontologická a organizační supervize příspěvkových organizací JM kraje

Projekt, jehož cílem je zlepšení péče o seniory v příspěvkových organizacích zřizovaných Jihomoravským krajem. Vznikal koncem roku 2009 ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK, katedrou řízení a supervize a Gerontologickým centrem a v roce 2010 se jej úspěšně podařilo zahájit. Projekt probíhá ve všech 16 zařízeních pro seniory a zaměřuje se především na péči o lidi s demencí. Řada zařízení se během projektu plánuje připravit na certifikaci Vážka®, ve většině organizací je možné nechat si vyšetřit paměť v rámci projektu Dny paměti.

Informace pro ředitele

Informace pro lektory.